תשתיות ותיאום תחבורתי

הסדרת מחלף גדרה ומחלף בית רבן (בכביש מס' 7)

חברה מבצעת: החברה הלאומית לדרכים

תאור פרויקט

כדי לאפשר זרימה חופשית של רכבים ממחלף אשדוד לכביש חוצה ישראל ולכיוון ירושלים (בכביש מס' 3) , וכדי לשפר את הגישה לאזור התעשייה כנות מכיוון נמל אשדוד, יוסדרו במסגרת הפרויקט מחלף גדרה ומחלף בית רבן שיקלו על העומסים הקיימים.

תקציב כולל: 430 מיליון ש"ח  | לוח זמנים משוער לסיום ביצוע: הפרויקט בביצוע. צפי סיום ברבעון שני, 2013

מפת הפרויקט

הסדרת מחלף גדרה ובית רבן

עודכן לאחרונה: רביעי, 16 מאי 2012 15:17

 
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה