תשתיות ותיאום תחבורתי

הסדרת כביש מס' 31, שוקת - ערד

חברה מבצעת: החברה הלאומית לדרכים

תאור פרויקט

כביש 31 הוא כביש רוחב המתחיל בצומת להבים ומסתיים סמוך לים המלח. הכביש מהווה ציר חיבור עיקרי מים המלח, דרך העיר ערד, למרכז הארץ. הכביש כולל נתיב אחד לכל כיוון ומתאפיין באזורים מסוימים בסיבובים חדים, במיוחד בקטע בין ערד לסדום בו הכביש מתעקל לכיוון ים המלך. אי לכך, במשך השנים משתמשי דרך רבים מצאו בו את מותם.
לאור מסוכנות הכביש והרצון לשפר את רווחתם של תושבי היישובים מיתר, כרמים, לקייה, עומר, חורה, כסיפה וערד, הוחלט להרחיב את כביש 31 לדרך ראשית, דו-מסלולית, בעלת שני נתיבים לכל כיוון, בקטע שאורכו כ-31 ק"מ מצומת שוקת ועד לצומת ערד, בעלות כוללת של כ-900 מיליון ₪.
הפרויקט יאפשר הגדלת קיבולת הכביש וכן ישפר את בטיחות הנסיעה בדרך ובצמתים. כמו כן, במסגרת הפרויקט מוסדרת הנגישות להתיישבות הפזורה הבדואית ומשוקם הנוף שבצדי הדרך. הכביש יתחבר לחלקו הדרומי של כביש חוצה ישראל (קטע ללא אגרה) אשר מורחב בימים אלו לכיוון צומת שוקת.
הפרויקט מחולק לחמישה תתי-פרויקטים:
מקטע העיר ערד - מבואות ערד (בתחומי העיר ערד) - באורך של כ-3 ק"מ - הסתיים בדצמבר 2012.
מקטע מבואות ערד - צומת נבטים - באורך של 14 ק"מ. מועד סיום צפוי: סוף שנת 2014.
מקטע צומת נבטים - מולדה - באורך 9.4 ק"מ. מועד סיום צפוי: סוף שנת 2014.
מקטע מולדה - שוקת - באורך 5.8 ק"מ. מכרז במהלך שנת 2014.
צומת שוקת - בשלב הראשון תוסדר ההצטלבות ובהמשך יוקם במקום מחלף. בשלבי תכנון.

תקציב כולל: 900 מיליון ש"ח  | לוח זמנים משוער לסיום ביצוע: סוף שנת 2014

מפת הפרויקט

הסדרת כביש 31, שוקת - ערד

עודכן לאחרונה: חמישי, 12 יוני 2014 08:43

 
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה