תשתיות ותיאום תחבורתי

הסדרת כביש מס' 4, בין מחלף גהה ומחלף בר אילן

חברה מבצעת: החברה הלאומית לדרכים

תאור פרויקט

קטע כביש מספר 4 שבין מחלף גהה למחלף בר אילן משמש ציר עמוס מאוד בשעות השיא, שהתנועה בו מתנהלת באיטיות. כדי להקל על העומסים יורחב הכביש בעוד נתיב, שלישי, בשני המסלולים, לאורך כ-3 ק"מ.

תקציב כולל: 275 מיליון ש"ח  | לוח זמנים משוער לסיום ביצוע: צפי סיום ביצוע רבעון שני, 2015

מפת הפרויקט

הסדרת כביש 4, בין מחלף גהה ומחלף בר אילן

עודכן לאחרונה: חמישי, 17 מאי 2012 13:08

 
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה