תשתיות ותיאום תחבורתי

דרך הקיבוצים

חברה מבצעת: החברה הלאומית לדרכים

תאור פרויקט

הסדרת דרך גישה חדשה, בעלת נתיב לכל כיוון, ליישובים אושה, כפר מכבי ורמת יוחנן.

תקציב כולל: 35 מיליון ש"ח  | לוח זמנים משוער לסיום ביצוע: רבעון רביעי, 2012

מפת הפרויקט

דרך הקיבוצים

עודכן לאחרונה: חמישי, 17 מאי 2012 13:08

 
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה