תשתיות ותיאום תחבורתי
עמוד הביתפיתוח ותכנוןתשתיות ותיאום תחבורתיפרויקטים בתחום התשתיותהסדרת דרך מס' 65-85, צומת גולני- צומת נחל עמוד - צומת עמיעד

הסדרת דרך מס' 65-85, צומת גולני- צומת נחל עמוד - צומת עמיעד

חברה מבצעת: החברה הלאומית לדרכים

תאור פרויקט

הסדרת דרכים מס' 65 - 85 לדרך ראשית, במסגרתה יוקם מחלף בצומת נחל עמוד, מערבית לצומת הקיים ותבוצענה שבע הפרדות מפלסיות באמצעות מחלפונים בנטופה, בועיינה- נוג'ידאת, עילבון, מסד-רביד, צלמון, קדרים ומחלפון כחל.
  1. בקטע צומת גולני - עד עלבון תיסלל דרך בעלת שלושה נתיבים לכל כיוון
  2. מעילבון ועד צומת עמיעד תיסלל דרך בעלת שני נתיבים לכל כיוון
תקציב כולל: 1.2 מיליארד  ש"ח  |  לוח זמנים משוער לסיום ביצוע: רבעון 4 ,2015

מפת הפרויקט

הסדרת דרך  צומת גולני- צומת נחל עמוד - צומת עמיעד

עודכן לאחרונה: חמישי, 17 מאי 2012 13:09

 
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה