תשתיות ותיאום תחבורתי

חוברת שותפים לדרך

חוברת שותפים לדרך מרכזת את נוהל העבודה המעודכן של אגף תשתיות ותיאום עם הרשויות המקומיות בכל הנוגע להשקעה בפיתוח מערכות התחבורה העירוניות.

שותפים לדרך

הנספחים הכלולים בחוברת

נספח א' - דרישת תשלום בגין תכנון/ביצוע פרוייקט בהתאם להתחייבות משרד התחבורה
נספח ב' - נתונים דרושים לצורך בקרת אומדן פרוייקט טרם השתתפות משרד התחבורה בתקצובו לביצוע
נספח ג' - נתונים נדרשים לבחינת חריגה בפרוייקט מאושר
נספח ד' - הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

חוברת שותפים לדרך

עודכן לאחרונה: ראשון, 24 נובמבר 2013 11:04

 

על סדר היום

חמישי, 07 אוגוסט 2014
תקציבי בטיחות ופיתוח תשתיות
מינהל תשתיות ותיאום תחבורתי מודיע לכלל הרשויות המקומיות, כי המועד להגשת בקשות באמצעות הטופס המקוון לשנת 2015 הוא מה- 13/08/2014 ועד ה- 23/09/2014. מכתב רשמי בנושא נשלח לרשויות המקומיות.
ראשון, 09 מרץ 2014
ההרשמה לתכנית עתידים לניהול תשתיות תחבורה יוצאת לדרך
משרד התחבורה, עמותת ידידי עתידים והפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון, קוראים לך להירשם לתכנית הצוערים "עתידים לניהול תשתיות תחבורה" ולהפוך למהנדס ומנהל תשתיות תחבורה בשירות הציבורי.
קרא עוד...ההרשמה לתכנית עתידים לניהול תשתיות תחבורה יוצאת לדרך
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה