משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

אופן הגשת תלונה למשרד התחבורה

תלונה

תלונה היא טענה או תרעומת על המשרד בגין מעשה או מחדל, הימנעות מפעולה, פעולה בניגוד לחוק, פעולה ללא סמכות חוקית, פעולה בניגוד למחויבות של הארגון, בניגוד לנוהל הארגון או בניגוד למנהל תקין או פעולה שיש בה נוקשות יתירה או אי-צדק.

איך מגישים תלונה?

תלונות יש להגיש בכתב בלבד.

לאן ניתן לשלוח תלונה?

  1. תלונות בנושאי רישוי רכב ונהיגה ניתן לשלוח להנהלת אגף הרישוי באמצעות טופס מקוון
  2. תלונות בנושאי תחבורה ציבורית ניתן לשלוח להנהלת הרשות הארצית לתחבורה ציבורית באמצעות טופס מקוון, דואר ישראל לת.ד. 867, ירושלים או באמצעות פקס מספר 03-6849876. ניתן להתעדכן במצב בירור הפניה במוקד כל-קו בטלפון מספר 8787*.
  3. תלונות בנושאים אחרים שבאחריות משרד התחבורה יש להפנות לגורם המקצועי

אגף בכיר ביקורת פנימית

אגף הביקורת הפנימית במשרד התחבורה בודק תלונות בגין שירות לקוי או אי שביעות רצון מרמת השירות של האגפים המקצועיים במשרד, וזאת רק לאחר שהמתלונן מיצה את הבדיקה מול האגפים המקצועיים במשרד התחבורה.

בתלונה יש לציין את פרטי המתלונן, פרטים מלאים בנוגע לתלונה (הגורם שנגדו נסובה התלונה, נושא התלונה וכל פרט אחר הנוגע לתלונה) ולצרף העתקים מהתכתבויות קודמות בנושא התלונה עם האגפים המקצועיים במשרד התחבורה.

לא יבדקו: פניות לקבלת מידע; תלונות המתבררות במקביל בערכאות משפטיות, במשרד מבקר המדינה, במשטרה או בכל רשות ציבורית אחרת; בקשות לפיצוי כספי ממשרד התחבורה או מגופים הנתונים לפיקוחו, תלונות בהן אגף הביקורת מכותב בהעתק לידיעה בלבד.

תלונות לאגף ניתן לשלוח בדואר אל: משרד התחבורה, אגף בכיר ביקורת הפנימית ת"ד 42, בית-דגן 50250 או בפקס 03-9545450 או באמצעות טופס מקוון (בשלב זה אינו פעיל).
מענה טלפוני - בימים א'-ה', בין השעות: 12:00-11:00 בטלפון: 03-9545400.

עודכן לאחרונה: רביעי, 12 יולי 2017 10:12

 
למעלה