משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

טפסים מקוונים להגשת פניה למשרד התחבורה

פניות הציבורפניה היא כל בקשה שאין בה מרכיב של תלונה, כגון בקשה לקבלת שירות, מידע או סיוע, וכן כל המלצה או הצעה בנושאי מדיניות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים נותן מענה לפניות של אזרחים לבקשות לקבלת מידע, המלצות, רעיונות או הצעות בנושאי תפקוד המשרד ומדיניותו.
פניה להנהלת אגף הרישוי

פניה להנהלת אגף הרישוי

פניה מקוונת להנהלת אגף הרישוי או מחוז משרד הרישוי בנושא רישוי רכב ונהיגה אשר לא ניתן לקבל עליהן מידע באתר האינטרנט או מענה ברישוי קול 5678*.
רישוי נהיגה

פניה בנושא רישיון נהיגה

פניה מקוונת למרכז פניות הציבור באגף הרישוי המטפל בפניות בנושא רישיון נהיגה אשר לא ניתן לקבל עליהן מידע באתר האינטרנט או מענה ברישוי קול 5678*. בקשה לביצוע כפל או חידוש רישיון נהיגה כרוכה בתוספת עמלה של 27 ₪ על סכום האגרה המקורי לתשלום.
תג חניה לנכה

פניה בנושא תג חניה לנכה

פניה מקוונת ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות באגף הרישוי המטפלת בנושא תג חניה לנכה. יש לצרף לפניה את המסמכים והאישורים הרלוונטיים למקרה בלבד על פי ההנחיות בהליך קבלה וחידוש תג חניה לנכה . נא לאסוף את המסמכים בקובץ ארכיון מסוג ZIP ולצרפם לפניה.
תדפיס נקודות חובה

פניה בנושא נקודות חובה

בקשה למשלוח תדפיס נקודות חובה לנהג
פניה מקוונת למרכז מידע ארצי באגף הרישוי בבקשה לקבל תדפיס על מצב נקודות החובה של הנהג. התדפיס יישלח בדואר ישראל, בהתאם לכתובת הנהג כפי שהתקבלה ממשרד הפנים, בתוך 10 ימי עבודה, לאחר שתיבדק התאמת הנתונים שהוזנו (מס' רישיון נהיגה, מס' תעודת זהות ושם הנהג).
טיפול בבדיקות רפואיות

פניה בנושא טיפול בבדיקות רפואיות

פניה מקוונת למחלקת עדכון ובקרה באגף הרישוי בנושא טיפול בבדיקות רפואיות הנדרשות בתהליך הנפקת רישיון נהיגה. יש לצרף לפניה את המסמכים והאישורים הרלוונטיים למקרה בלבד על פי גיל הנהג ודרגת רישיונו. נא לאסוף את המסמכים בקובץ ארכיון מסוג ZIP ולצרפם לפניה.
דחיית קורס ריענון

פניה בנושא דחיית קורס ריענון

פניה מקוונת למחלקת המידע באגף הרישוי בנושא דחיית קורס ריענון . במידה ולא ניתן להגיע לקורס במועד הנקבע מסיבות אילו ואחרות, יש לצרף לפניה צילום תעודת זהות וספח, צילום רישיון נהיגה וצילום מסמך תומך (תעודת סטודנט, חוגר וכו'). נא לאסוף את המסמכים בקובץ ארכיון מסוג ZIP ולצרפם לפניה.
בקשה לקבלת זימון לטיעון טענות

פניה בנושא בקשה לקבלת זימון לטיעון טענות

פניה מקוונת למרכז מידע ארצי באגף הרישוי בבקשה לקבלת זימון לטיעון טענות בגין פסילת רישיון נהיגה לשלושה או לתשעה חודשים לפי שיטת הניקוד. עליך למלא את הפרטים הנדרשים ולסמן את משרד הרישוי באזור מגוריך בו יערך טיעון הטענות. הודעת הזימון תישלח בדואר ישראל, בהתאם לכתובת הנהג כפי שהתקבלה ממשרד הפנים, לאחר שתיבדק התאמת הנתונים שהוזנו ויימצא כי התקיימו התנאים לביצוע הזימון.
רישוי רכב

פניה בנושא רישיון רכב

פניה מקוונת למרכז פניות הציבור באגף הרישוי המטפל בפניות בנושא רישיון כלי רכב אשר לא ניתן לקבל עליהן מידע באתר האינטרנט או מענה ברישוי קול 5678*. בקשה לביצוע כפל או חידוש רישיון רכב כרוכה בתוספת עמלה של 27 ₪ על סכום האגרה המקורי לתשלום.
מבחן הנהיגה העיוני

תגובה בנושא מאגר השאלות למבחן הנהיגה העיוני

פניה מקוונת לאגף הרישוי עבור הערות/הארות לגבי נוסח לא ברור או מטעה של שאלה או תשובות על מנת לשפר את מאגר השאלות למבחן העיוני.
תקינה ותחזוקת רכב

פניה בנושא תקינה ותחזוקת רכב

פניה מקוונת לאגף הרכב ושירותי תחזוקה בנושא תקינה, רכב – כללי/ תקופת אחריות, ייבוא, פיקוח על ייבוא ייצור ושיווק חלקי חילוף, הסמכת מנהלים מקצועים, שמאים, בוחני רכב, בדיקות רישוי תקופתיות, בקרה מקצועית .על מכוני רישוי, ניידות בטיחות וציוד מכני הנדסי (צמ"ה).
תשתיות הדרכים בישראל

פניה בנושא תשתיות הדרכים בישראל

פניה מקוונת למינהל תשתיות ותיאום תחבורתי יבשתי בנושא תשתיות הדרכים, מפגעים בדרך ועבודות תשתית.
תחבורה ציבורית

פניה בנושא תחבורה ציבורית

פניה מקוונת לרשות הארצית לתחבורה ציבורית בנושא רישוי קווי תחבורה ציבורית, אוטובוסים, מוניות, רישוי חברות להסעה באוטובוסים, זוטובוסים.
SIRI

פניה בנושא מידע בזמן אמת - SIRI

פניה מקוונת למרכז התמיכה של רשות הארצית לתחבורה ציבורית שעונה למפתחים לגבי מידע שגוי, אופן ההתחברות ושאלות לגבי ממשק SIRI
לא יענו שאלות קוד על אופן פיתוח הממשק.
GTFS

פניה בנושא מידע סטטי - GTFS

פניה מקוונת למרכז התמיכה של רשות הארצית לתחבורה ציבורית שעונה למפתחים לגבי פניות ושאלות בנושא GTFS.
קציני בטיחות בתעבורה

פניה בנושא קציני בטיחות בתעבורה

פניה מקוונת לגף קציני בטיחות בתחום קציני הבטיחות ועיסוקם.
רפואה תעופתית

פניה בנושא רפואה תעופתית

פניות מקוונת לרופא רשות התעופה האזרחית בנושא רפואה תעופתית.
ספנות ונמלים

פניה בנושא ספנות ונמלים

פניה מקוונת לרשות הספנות והנמלים הכוללת בקשות, פניות ושאלות בנושא ספנות, נמלים, מעגנות, תובלה ימית, כלי שייט קטנים ומשטים.
אתר האינטרנט

פניה למנהל אתר האינטרנט של משרד התחבורה

פניה מקוונת בנושא עיצוב האתר, ניווט וזמינות המידע. משוב זה יסייע לנו לשפר את האתר ולהפוך אותו ליותר שימושי עבורך.
לתשומת לבך, פניות שונות בנושא תחבורה ניתן להפנות ישירות לממונים על מסירת מידע לציבור באגפים המתאימים במשרד התחבורה.

עודכן לאחרונה: שני, 19 דצמבר 2016 07:44

 
למעלה