משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתחקיקה ואכיפהמכרז למתן שירותים בתחום הכרטוס החכם

מכרז למתן שירותים בתחום הכרטוס החכם

חברת איי.אם.סי.ג'י תשתיות ותחבורה בע"מ (להלן: "החברה" או "המזמין") מזמינה בזה מציעים להגיש הצעות למתן שירותים בתחום הכרטוס החכם בתחבורה הציבורית, הכול כפי שיפורט במסמכי מכרז זה (להלן: "המכרז").
החברה זכתה במכרז למתן שירותי ניהול, ריכוז, תיאום וייעוץ בתחום תחבורה ציבורית בתחומי הבקרה, היישום והטכנולוגיות. העבודה במכרז זה מבוצעת במסגרת פעילות הרשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן: "המשרד" או "משרד התחבורה").

מכרז למתן שירותים בתחום הכרטוס החכם
תצהיר בדבר סיוע מעובד משרד התחבורה

 
למעלה