משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתחקיקה ואכיפהשינוי בסכומי האגרה לפי תקנה 2(ד) לתקנות מסילות הברזל (בדיקות רפואיות - אגרות)

שינוי בסכומי האגרה לפי תקנה 2(ד) לתקנות מסילות הברזל (בדיקות רפואיות - אגרות)

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ד) לתקנות מסילות הברזל (בדיקות רפואיות - אגרות), התשע"ג-2012, אני מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש ינואר 2014 לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 2013 ישתנו סכומי האגרה לפי תקנה 1 לתקנות ומיום א' בניסן התשע"ד (1 באפריל 2014) הם כמפורט להלן:

בדיקות רפואיות - אגרות

 
למעלה