משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתפרסומיםממשל וציבורדו''ח המחקר והפיתוח השנתי לשנת 2014

דו''ח המחקר והפיתוח השנתי לשנת 2014

דו"ח זה מהווה נסיון ראשון לרכז את כל המידע על המחקר והפיתוח המתבצע במשרד התחבורה, ברשויות ובתאגידים. דו"ח זה, כמו פעולות אחרות שתיזום יחידת המדען הראשי, כדוגמת כנסים וימי עיון, יהיו כלים חשובים בחשיפת הקהילה האקדמית והמקצועית לפעילות המחקר המתבצעת. בכוונתנו למסד את הכנתו והפצתו של דו"ח זה מדי שנה.

אנחנו מזמינים את עמיתנו במשרד, ברשויות, בתאגידים, באקדמיה, ברשויות המקומיות, ובכל משק התחבורה להתייחס, להעיר ולהציע דרכים לשיפור ניהול המחקר והפיתוח בתחום התחבורה ולקיים איתנו דיאלוג מקצועי לתועלתם של כל תושבי ישראל, שייהנו בסופו של דבר משירותי תחבורה טובים יותר.

דו''ח המחקר והפיתוח השנתי לשנת 2014

 
לוח התמרורים הישראלי
לוח התמרורים הישראלי
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
קריאה חוזרת בטיחותית
קריאה חוזרת בטיחותית
תוצרים ודגמים של כלי רכב
תוצרים ודגמים של כלי רכב
שאלון משיט אופנוע ים
שאלון משיט אופנוע ים
תעודת משיט
בירור תוצאת מבחנים לקבלת תעודת משיט
דו''חות חקירה בטיחותיים
דו''חות חקירה בטיחותיים
למעלה