תכנון תחבורתי
עמוד הביתפרסומיםמבזקיםאגף תכנון תחבורתיכניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה

כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה

בתאריך 29/03/2015 יכנס לתוקף תיקון תקנות התעבורה בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה, שאושר בועדת הכלכלה של הכנסת ופורסם ברשומות בתאריך 28/01/2015.

התקנות, אשר נועדו להגביר את בטיחות הולכי הרגל, מטילות על נהגים חובת האטה לפני מעברי חציה, אם על המדרכה בסמוך אליהם עומד הולך רגל ואם ניכר שבכוונתו של הולך הרגל לחצות את הכביש, ייתן לו זכות קדימה. נוסף על כך, התקנות מטילות חובת האטה או עצירה לפני מעבר חציה, אם רכב בנתיב הסמוך האט או עצר.

להלן נוסח התקנות החדשות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה:
בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א 1961 (להלן - התקנות העיקריות) במקום ההגדרה "מתן זכות קדימה" יבוא: "מתן זכות קדימה" - מתן אפשרות לעוברי דרך אחרים שלהם נקבעה זכות קדימה, להתקדם בדרך בלי לעצור, להמתין, לשנות את מהירותם או לסטות מקו התקדמותם;".

בתקנה 67 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
  • "(א 1)   נוהג רכב המתקרב למעבר חצייה, יאט את רכבו אם הולך רגל עומד על המדרכה בסמוך למעבר החצייה ואם ניכר שבכוונתו של הולך הרגל לחצות את הכביש, ייתן לו זכות קדימה.
  • (א 2)  התקרב נוהג רכב למעבר חצייה ובנתיב אחר האט רכב לפני מעבר החצייה, יאט את רכבו לפני מעבר החצייה האמור, ואם הרכב בנתיב האחר עצר - יעצור אף הוא; היה הולך רגל חוצה את הכביש במעבר החצייה, ייתן לו זכות קדימה."
להלן כללי הבטיחות בדרכים בנושא מתן זכות קדימה להולכי רגל במעברי חצייה:
  • נהג, בקרבת מעבר חצייה האט, היה ערני ומרוכז, חפש את הולכי הרגל גם בכביש וגם על המדרכה. החיים שלהם תלויים בך.
  • זיהית הולך רגל על המדרכה וניכר מהתנהגותו כי הוא מתכוון לחצות? עצור לפני מעבר החצייה ותן לו זכות קדימה.
  • ראית רכב שהאט או עצר לפני מעבר חצייה? אל תעקוף אותו. סביר שעצר להולך רגל שנסתר ממך (למשל, ילד). האט ובמידת הצורך עצור מאחוריו או לצידו ואפשר להולכי הרגל להשלים את החצייה בבטחה.
  • ראית רכב בנתיב הנגדי שהאט או עצר לפני מעבר חצייה? סביר שהאט או עצר להולך רגל. האט ובמידת הצורך עצור ואפשר להולך הרגל להשלים את החצייה בבטחה.
  • הולך הרגל כבר חוצה? עצור לפני מעבר החצייה כדי לאפשר לו להשלים את החצייה בבטחה.
נתוני היפגעות הולכי רגל בשנת 2014
  • משתמשי הדרך הפגיעים ביותר הם הולכי הרגל. בשנת 2014 נהרגו 125 הולכי רגל, המהווים כ-39% מכלל ההרוגים בתאונות דרכים.
  • רוב (64%) הולכי הרגל ההרוגים נפגעים בתאונות דרכים בתחום העירוני.
  • בשנה האחרונה חלה עלייה של כמעט פי שניים במספר הולכי הרגל ההרוגים בדרכים הבינעירוניות, ביחס לשנתיים הקודמות.
 
לוח התמרורים הישראלי
לוח התמרורים הישראלי
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
קריאה חוזרת בטיחותית
קריאה חוזרת בטיחותית
תוצרים ודגמים של כלי רכב
תוצרים ודגמים של כלי רכב
שאלון משיט אופנוע ים
שאלון משיט אופנוע ים
תעודת משיט
בירור תוצאת מבחנים לקבלת תעודת משיט
דו''חות חקירה בטיחותיים
דו''חות חקירה בטיחותיים

תחבורה יבשתית

הודעות הדובר
ראשון, 13 אוגוסט 2017
הקלות משמעותיות לנהגים. מהיום: עולים חדשים, תושבים חוזרים ועובדים זרים פטורים ממבחן נהיגה מעשי (טסט)
קרא עוד...הקלות משמעותיות לנהגים. מהיום: עולים חדשים, תושבים חוזרים ועובדים זרים פטורים ממבחן נהיגה מעשי (טסט)
ראשון, 06 אוגוסט 2017
תמיכה גם בועדת הכספים של הכנסת: אושרה תכנית השר כץ להנחה של 1,500 שקלים באגרת הרישוי לרכב עם מערכות מצילות חיים
קרא עוד...תמיכה גם בועדת הכספים של הכנסת: אושרה תכנית השר כץ להנחה של 1,500 שקלים באגרת הרישוי לרכב עם מערכות מצילות חיים
שלישי, 25 יולי 2017
קו מהיר לנגב. בעקבות החלטת השר כץ: החל מספטמבר - רכבת מהירה בין באר שבע לת"א
קרא עוד...קו מהיר לנגב. בעקבות החלטת השר כץ: החל מספטמבר - רכבת מהירה בין באר שבע לת"א
חמישי, 20 יולי 2017
מהפכה בשירותי הרישוי. כמו באירופה: רישיון נהיגה עד גיל 70 לכלי רכב פרטיים ואופנועים
קרא עוד...מהפכה בשירותי הרישוי. כמו באירופה: רישיון נהיגה עד גיל 70 לכלי רכב פרטיים ואופנועים
למעלה