משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתפרסומיםממשל וציבורמדדים לרמת השירות של הדרכים הראשיות בישראל - דו''ח מסכם

מדדים לרמת השירות של הדרכים הראשיות בישראל - דו''ח מסכם

ניהול מערכות בכלל ומערכות מורכבות בפרט תלוי באופן הדוק באיכות המידע שקיים לגבי תפקוד המערכת. לתפקוד של מערכת התחבורה בכלל, ושל רשת הדרכים בפרט, מאפיינים מסוגים רבים, ובהם: נפחי תנועה, ביקושים (ממוצא ליעד), היצע, בטיחות בדרכים, איכות אוויר, ועוד.
מחקר זה נועד להתמקד במאפיינים שמתקשרים ישירות עם מדדים לרמת השירות. בפרט, כחלק מתהליך הגדרת התכולה, החלטנו להתמקד במאפיינים ומדדים שמתבססים על זמני הנסיעה ונגזרותיהם (מהירויות, עיכובים, אירועים, וכו').
שני שיקולים הובילו למיקוד זה:
  1. על פי מחקרים בעולם, קבוצת המאפיינים והמדדים המבוססת על זמני נסיעה היא הקבוצה המרכזית בניטור רמת השירות
  2. עד כה ניטור זמני הנסיעה בפועל על ידי רשויות הדרך נעשה בהיקף מצומצם באופן יחסי, בהשוואה למשל לניטור נפחי התנועה, או לניטור רמת הבטיחות בדרכים
לפיכך, מטרת מחקר זה היא להמחיש את הפוטנציאל של שימוש במדדים ותוצרים לניטור רמת השירות של רשת הדרכים בישראל, בדגש על זמני הנסיעה.

להורדת הדו''ח המלא

 
לוח התמרורים הישראלי
לוח התמרורים הישראלי
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
קריאה חוזרת בטיחותית
קריאה חוזרת בטיחותית
תוצרים ודגמים של כלי רכב
תוצרים ודגמים של כלי רכב
שאלון משיט אופנוע ים
שאלון משיט אופנוע ים
תעודת משיט
בירור תוצאת מבחנים לקבלת תעודת משיט
דו''חות חקירה בטיחותיים
דו''חות חקירה בטיחותיים
למעלה