משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתפרסומיםממשל וציבורמודל להערכת וכימות התועלות משיפור המידע לנהגים ואמינותו באמצעות מיקרו-סימולציה

מודל להערכת וכימות התועלות משיפור המידע לנהגים ואמינותו באמצעות מיקרו-סימולציה

השימוש ההולך וגובר במידע בזמן אמת אצל נהגים אודות מצב התנועה בכבישים והשפעת המידע המוזרם על בחירת מסלול הנסיעה והשינוי בדפוסי הנסיעה מקבל תשומת לב מיוחדת בקרב מקבלי החלטות וחוקרים. נושא זה מקבל תאוצה במיוחד משום שמידע זה הפך להיות זמין וברובו בחינם באתרי אינטרנט ובמכשירי טלפון ניידים. זמינות זו מעלה את השאלה על כדאיות ההשקעה במערכות אמינות יותר, השפעתם, והתועלות הצפיות מהם למשתמש.

מטרת המחקר היא לבנות מסגרת לבחינת התועלות ממערכות מידע מתקדמות ואמינות לצורך בדיקת כדאיות ההשקעה במערכות אלו. לצורך כך המחקר בוחן שינויים בדפוסי ההתנהגות ובחירת מסלולי נסיעה כתוצאה מהשפעת מידע בזמן אמת אודות מצב התנועה בכבישים ואמינות מידע זה, כמו כן נבחנות התועלות הנובעות לנוסעים משינויים אלו. במסגרת המחקר נבנה מודל מיקרו-סימולציה אשר סיפק מידע על תנאי הנסיעה ברשת כתוצאה מהחלטות הנהגים אשר הווה היזון חוזר אל מודל קבלת ההחלטות של הנהג לגבי דפוס הנסיעה שנבחר. המודל שפותח משמש להערכת התועלות ממערכות מידע במספר תרחישים של אירועים (תאונות) ובוחן את התועלות במונחי חסכון בזמן וזיהום אוויר ואלה תורגמו למונחים כספיים.

להורדת המאמר המלא

 
לוח התמרורים הישראלי
לוח התמרורים הישראלי
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
קריאה חוזרת בטיחותית
קריאה חוזרת בטיחותית
תוצרים ודגמים של כלי רכב
תוצרים ודגמים של כלי רכב
שאלון משיט אופנוע ים
שאלון משיט אופנוע ים
תעודת משיט
בירור תוצאת מבחנים לקבלת תעודת משיט
דו''חות חקירה בטיחותיים
דו''חות חקירה בטיחותיים
למעלה