משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתפרסומיםממשל וציבורפרטים אודות הנסיעות לחו"ל שאושרו בוועדת הנסיעות לחו"ל מחודש מרץ - מאי 2015

פרטים אודות הנסיעות לחו"ל שאושרו בוועדת הנסיעות לחו"ל מחודש מרץ - מאי 2015

בהתאם להנחיית ביצוע התקציב מיום 11/03/2015 של החשב הכללי (מספר הוראה: 1.2.6), נדרש המשרד לפרסם פרטים על אודות הנסיעות לחו"ל שאושרו על ידו.

להלן פרטים אודות הנסיעות לחו"ל שאושרו בוועדת הנסיעות לחו"ל מחודש מרץ - מאי 2015

רשות הספנות והנמלים
קפריסין  10-11/03/2015- הכנת תרגיל חיפוש והצלה בים בעלות 4,000 ש"ח
אנגליה 14-18/05/2015 - וועדה לבטיחות ימית, בעלות של 14,000 ₪.
ארה"ב 20-26/06/2015 - סמינר בנושא "חיבור במתח חוף לאניות מצד החוף והאנייה", בעלות של  6,650 ₪
ארה"ב 20-26/06/2015 - סיור לימודי בנושאי חירום בארגון רשות חירום לאומית, בעלות של 8,500 ₪

קב"ט
ארה"ב 20-26/06/2015 - סיור לימודי בנושאי חירום בארגון רשות חירום לאומית, בעלות של 8,500 ₪
סין 20-28/06/2015 - אישור בטחוני לשדות תעופה, בעלות של 6,300 ₪
אתיופיה 19-22/04/2015 - בדיקת שדה תעופה, בעלות של 5,500 ₪

רשות תחבורה ציבורית ומדען ראשי
ספרד 31/05-03/06/2015 - פרויקט החשמול - הצטיידות בקטר דואלי בעל יכולת הפעלה בדיזל ובחשמל, בעלות של 5,300 ₪.
איטליה 07-11/06/2015 - אסיפה שנתית של ארגון UITP   בעלות של 30,000 ₪.

החוקר הראשי
צרפת 18-20/05/2015 - מפגש של קבוצת חוקרים ראשיים של אירופה -  בעלות של 5,000 ₪.

השירות המטאורולוגי
שוויץ 25/05-05/06/2015 - קונגרס של ארגון IMO, בעלות של 17,700 ש"ח
 
לוח התמרורים הישראלי
לוח התמרורים הישראלי
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
קריאה חוזרת בטיחותית
קריאה חוזרת בטיחותית
תוצרים ודגמים של כלי רכב
תוצרים ודגמים של כלי רכב
שאלון משיט אופנוע ים
שאלון משיט אופנוע ים
תעודת משיט
בירור תוצאת מבחנים לקבלת תעודת משיט
דו''חות חקירה בטיחותיים
דו''חות חקירה בטיחותיים
למעלה