משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתפרסומיםממשל וציבורנגישות ושוויוניות תחבורתית במטרופולין תל אביב - דו"ח סופי - המדען הראשי

נגישות ושוויוניות תחבורתית במטרופולין תל אביב - דו"ח סופי - המדען הראשי

מחקר זה ממשיך בפיתוח של כלי ממוחשב (CityGraph) מבוסס ממ"ג לניתוח הנגישות במטרופולין ברזולוציה מרחבית גבוהה, עד לרמת הבניין הבודד.
החשיבות של רזולוציה גבוהה היא שהניתוח המקובל על פי אזורי תנועה, איננו מביא בחשבון את השונות הגבוהה בתוך אזורי תנועה - בעיקר בטווחי זמן קצרים, שבהם זמני ההליכה ברגל, וההמתנה בתחנות, משמעותיים יותר כחלק מזמן הנסיעה הכולל. באמצעות כלי זה אנו יכולים לחשב ברמת דיוק גבוהה את הנגישות היחסית בין אמצעי נסיעה שונים. במחקר זה עשינו שימוש בכלי זה, כדי לחקור את פערי הנגישות בין רכב פרטי ותחבורה ציבורית במטרופולין ובעיר תל-אביב, תוך השוואה בין אזורים, השונים זה מזה, מבחינת התלות שלהם בתחבורה ציבורית.

נגישות ושוויוניות תחבורתית במטרופולין תל אביב
דו"ח סופי
תקציר בשפה העברית

 
לוח התמרורים הישראלי
לוח התמרורים הישראלי
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
קריאה חוזרת בטיחותית
קריאה חוזרת בטיחותית
תוצרים ודגמים של כלי רכב
תוצרים ודגמים של כלי רכב
שאלון משיט אופנוע ים
שאלון משיט אופנוע ים
תעודת משיט
בירור תוצאת מבחנים לקבלת תעודת משיט
דו''חות חקירה בטיחותיים
דו''חות חקירה בטיחותיים
למעלה