משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתחקיקה ואכיפההחלטות ועדת ערר רכבת קלה

החלטות ועדת ערר רכבת קלה

לפי הוראות פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972 הוקמה ועדת הערר לעניין החיוב המוגדל בגין עליה ללא כרטיס או נסיעה עם כרטיס שלא תוקף לרכבת קלה.

הועדה מהווה גוף מעין שיפוטי הכפוף לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992 והתקנות לפיו, ובסמכותה להכריע במקרים בהם מפעיל מסילת ברזל מקומית - סיטיפס - השיבה תשובה שלילית לפונים בהשגה על חיוב מוגדל שהוטל עליהם ברכבת הקלה.

לנוחיותכם, מצורפות החלטות קודמות של הועדה שיתעדכנו כאן מעת לעת.

החלטות ועדת ערר - רכבת קלה 2017
החלטות ועדת ערר - רכבת קלה 2016
החלטות ועדת ערר - רכבת קלה 2015
החלטות ועדת ערר - רכבת קלה 2014

 
למעלה