משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתפרסומיםממשל וציבורדו''ח בטיחות בתפעול המסילה הארצית לשנת 2014

דו''ח בטיחות בתפעול המסילה הארצית לשנת 2014

במסגרת הדו"ח המובא בפניכם יפורטו עקרי הנושאים אשר להם קשר ישיר לבטיחות בהפעלת הרכבת במסילה הארצית.

עקרי הנושאים שיוצגו במסגרת דוח זה

  • מדדי הסיכון למוות כתוצאה מתפעול מסילת ברזל ומגמות בעולם
  • מדדי הסיכון למוות כתוצאה מתפעול מסילת ברזל באירופה והשוואה לרכבת ישראל לשנים 2006-2013
  • הצגת מגמה במדדי סיכון למוות כתוצאה מתפעול מסילת ברזל ארצית במדינת ישראל
  • השוואה וניתוח של אירועי הבטיחות לשנים 2014, 2013, 2012
  • עדכון בנושא מעקב על ביצוע תכנית הבטיחות של רכבת ישראל
  • עדכון בנושא מעקב על ביצוע המלצות ועדות בדיקה שמונו על ידי מנכ"ל מת"ח

דו''ח בטיחות בתפעול המסילה הארצית

 
לוח התמרורים הישראלי
לוח התמרורים הישראלי
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
קריאה חוזרת בטיחותית
קריאה חוזרת בטיחותית
תוצרים ודגמים של כלי רכב
תוצרים ודגמים של כלי רכב
שאלון משיט אופנוע ים
שאלון משיט אופנוע ים
תעודת משיט
בירור תוצאת מבחנים לקבלת תעודת משיט
דו''חות חקירה בטיחותיים
דו''חות חקירה בטיחותיים
למעלה