משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתחקיקה ואכיפהחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב

להלן טיוטת פרקי התקנות לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016, יחד עם נוסח החוק, כפי שאושר בקריאה שניה ושלישית במליאת כנסת ישראל מיום 28/06/2016.

מטרתו של חוק זה להסדיר את השירותים בענף הרכב, לרבות בתחום הייבוא, כדי להבטיח:
  • רמה מקצועית הולמת של נותני השירותים
  • שמירה על בטיחות הרכב
  • הגנה על שלום הציבור ובטיחותו
  • מתן שירות סדיר וזמין למקבלי השירות
  • קיומם של תנאים הולמים במקומות מתן השירותים
  • קידומה של התחרות בענף הרכב והגנת הצרכן

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב


טיוטת פרקי התקנות לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב, שיווק רכב וסחר ברכב)
צו רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייצור יבוא וסחר במוצרי תעבורה)
תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (רישוי מוסכים ומנהלים מקצועיים של מוסכים)
תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (הפחתה של סכומי העיצום הכספי)
תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייצור יבוא וסחר במוצרי תעבורה)
תקנות רישוי שירותים לרכב (ייצור רכב)

 
למעלה