משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתפרסומיםהודעות לעיתונותתחבורה יבשתיתנדחתה עתירת מכון הרישוי "היימן" למנוע את סגירתו. לראשונה: משרד התחבורה סגר את מכון הרישוי לרכב "היימן" באשדוד ל-9 חודשים בעקבות ליקויי בטיחות חמורים

נדחתה עתירת מכון הרישוי "היימן" למנוע את סגירתו. לראשונה: משרד התחבורה סגר את מכון הרישוי לרכב "היימן" באשדוד ל-9 חודשים בעקבות ליקויי בטיחות חמורים

שופט בית המשפט המחוזי: לא היה אח ורע למכון רישוי דוגמת מכון היימן שבאופן שיטתי, פעם אחר פעם נתפס בקלקלתו בשורה של כשלים חמורים ביותר, היוצרים סכנה של ממש לציבור המשתמשים בדרכים.

תקדים במשרד התחבורה. מכון הרישוי היימן באשדוד נסגר לתקופה של 9 חודשים, בעקבות שורה של ליקויי בטיחות חמורים שהתגלו בתפקוד המכון. זאת, לאחר שבית משפט המחוזי בתל אביב דחה את בקשת בעלי המכון למנוע את סגירתו.

שופט בית המשפט המחוזי, חגי ברנר, קבע בפסק הדין כי לא היה אח ורע למכון רישוי דוגמת מכון היימן שבאופן שיטתי, פעם אחר פעם, נתפס בקלקלתו, בשורה של כשלים חמורים ביותר, היוצרים סכנה של ממש לציבור המשתמשים בדרכים.

"מדובר במכון שזומן ל-6 שימועים בשנים האחרונות ולא תיקן את דרכיו, למרות התליות קצרות מועד שהוטלו עליו. בנסיבות אלה אין מנוס מהמסקנה כי אכן מדובר במכון רישוי שהוא בבחינת 'שור מועד' שאיננו מפיק לקחים ואיננו מתקן את התנהלותו הכושלת, חרף התראות חוזרות ונשנות" קבע השופט ברנר.

בעקבות תלונות רבות שהתקבלו במשרד התחבורה על תפקוד המכון, זומנו בעליו לשימוע בפני נציגי אגף הרכב. במהלך השימוע  הוצגו בפני מנהלי המכון ליקויים רבים וחמורים שהתגלו בתפקוד המכון, הכוללים בין השאר אי הקפדה על נוהלי רשות הרישוי ומתן אישור כשירות לכלי רכב, בהם התגלו ליקוי בטיחות חמורים.

בין השאר אישר המכון את כשירותו של רכב שנכשל במבחן הרישוי (טסט) במכון אחר בגין ליקוי במערכת הבלימה. כמו כן ניתן אישור כשירות לרכב שעבר שינוי מבנה מבלי שהדבר נרשם ברישיון הרכב וללא קבלת אישור של בוחן מטעם רשות הרישוי. מדובר ברכב שלא עבר רישוי במשך 6 שנים תמימות.

עוד מתברר כי במהלך ביקורת דרכים שנערכה על ידי משרד התחבורה נעצר לבדיקה אוטובוס ציבורי זעיר, שקיבל אישור כשירות לתנועה, שעה אחת קודם לכן על ידי המכון. בביקורת הדרכים התגלו ליקויי בטיחות חמורים שחייבו את הכשלתו במבחן הכשירות.

נוכח ממצאים אלה ואחרים, קבעה רשות הרישוי כי המכון ובוחניו פעלו תוך הפרה ברורה של נוהלי רשות הרישוי ויצרו סיכון בטיחותי חמור בחלק מהמקרים, בעקבות מתן אישורי כשירות לתנועה לכלי רכב בעלי ליקוי בטיחות קשים. עוד קבעה רשות הרישוי כי תיקי התלונות מעלים תמונה קשה אודות רמת ניהול ירודה של המכון המתבטאת הן בחוסר שליטה של בעלי המכון בנעשה במכון והן בהיעדר כל פיקוח ואחריות מקצועית של המנהל המקצועי במכון.

מכון היימן עתר כנגד החלטת משרד התחבורה לסגור את המכון לתקופה של 12 חודשים, וטען בין היתר כי לרשות הרישוי אין כל סמכות חוקית להתלות את כתב ההרשאה שלו. בית המשפט דחה את העתירה של המכון וקבע כי "סמכותה של רשות הרישוי להתלות ואף לבטל כתב הרשאה לניהול מכון רישוי, מעוגנת בתקנות התעבורה". בהמשך, נעתר משרד התחבורה להפחית את משך תקופת ההתליה ל-9 חודשים.

סמנכ"ל תנועה בכיר במשרד התחבורה, אינג' אבנר פלור, ציין כי ההחלטה לסגור את מכון הרישוי היימן מבוצעת במסגרת הידוק הפיקוח על מכוני הרישוי בארץ ושיפור רמת הבטיחות של כלי הרכב. לדבריו, משרד התחבורה ימשיך לפעול בנחישות נגד כל הפרה של נוהלי בדיקות כשירות כלי רכב ולסגור כל מכון רישוי שיפעל בניגוד לתקנות התעבורה.
 

על סדר היום

שלישי, 13 יוני 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
לאחרונה התקיים שימוע באגף הרכב ושירותי תחזוקה בשל חשש ממשי כי יבוא אישי של רכב לישראל נעשה באמצעות צד ג', שאיננו בעל רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 (להלן-חוק הרישוי).
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
ראשון, 04 יוני 2017
הארכת תוקף ההנחות למקבלי קצבאות שארים והשלמת הכנסה
משרד התחבורה האריך את תוקף ההנחות למקבלי קצבאות שארים והשלמת הכנסה על פי חוק הביטוח הלאומי, הקיימים כיום, עד לתום שנת 2017.
קרא עוד...הארכת תוקף ההנחות למקבלי קצבאות שארים והשלמת הכנסה
שני, 22 מאי 2017
העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
החל מ- 01/06/2017, יוכל כל בעל ציוד מכני הנדסי לבצע את הפעולות הבאות: העברת בעלות, שעבוד, עיקול וביטול כלי צמ"ה במחוזות הרישוי באזור מגוריו.
קרא עוד...העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
לוח התמרורים הישראלי
לוח התמרורים הישראלי
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
קריאה חוזרת בטיחותית
קריאה חוזרת בטיחותית
תוצרים ודגמים של כלי רכב
תוצרים ודגמים של כלי רכב
שאלון משיט אופנוע ים
שאלון משיט אופנוע ים
תעודת משיט
בירור תוצאת מבחנים לקבלת תעודת משיט
דו''חות חקירה בטיחותיים
דו''חות חקירה בטיחותיים
למעלה