משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתפרסומיםממשל וציבורבחינת היתכנות להקמת אי מלאכותי לשדה תעופה בישראל

בחינת היתכנות להקמת אי מלאכותי לשדה תעופה בישראל

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פונה בזאת לקבלת הצעות להשתתפות בהליך מיון מוקדם (Pre-Qualification) למכרז לשירותי ייעוץ ותכנון לבחינת היתכנות להקמת אי מלאכותי ועליו שדה תעופה ושימושים נוספים (להלן "השירותים").

השירותים כוללים בחינת היתכנות להקמת אי מלאכותי לחופי הים התיכון של ישראל ועליו שדה תעופה ושימושים נוספים והצעה של עד שלוש חלופות, בהתאם למיקום גיאוגרפי, לשיטות בניה ולרמות שונות של ביקוש והיצע. בחינת ההיתכנות תכלול בין היתר התייחסות להיבטים כלכליים, הנדסיים, תחבורתיים, סביבתיים, גיאוגרפיים, תעופתיים וימיים. אם תימצא היתכנות להקמת האי המלאכותי, יידרש היועץ להגיש תכניות לרשויות התכנון ברמת תכנון ארצית על בסיס ממצאיו.

 • הליך הבחירה
  ההליך התחרותי ייערך בשני שלבים, שלב זה למיון מוקדם של המתמודדים, ושלב בחירת הזוכה למתן השירותים, ובו רשאים להשתתף רק המציעים שהוכרזו כמתמודדים מתאימים בהליך המיון המוקדם.
 • תנאי הסף במיון המוקדם
  התנאים המוקדמים להשתתפות בהליך המיון המוקדם כוללים את התנאים הבאים (פירוט תנאי הסף, הדרישות ואופן הוכחתם מופיעים במלואם במסמך ההזמנה למיון המוקדם (להלן "מסמך ההזמנה")):
  • 2.1 תנאי סף מקצועיים – ניסיון המציע
   הוכחת ניסיון המציע או החברים בו או קבלני משנה שלו בתכנון שדה תעופה על מתקן ימי או ניסיון בתכנון שדה תעופה ותכנון מתקן ימי, והכל כמפורט בסעיף 5.1 למסמך ההזמנה.
  • 2.2 תנאי סף מקצועיים – ניסיון הצוות
   מנהל צוות בכיר ומומחה בתכנון סטטוטורי בעלי ניסיון של 10 שנים לפחות והכל כמפורט בסעיף 5.2 למסמך ההזמנה.
  • 2.3 תנאי סף פיננסיים
   הוכחת יכולת פיננסית על בסיס מחזור הכנסות, תזרים מזומנים והיעדר הערת עסק חי כמפורט בסעיף 5.3 למסמך ההזמנה.
  • 2.4 דרישות נוספות
   מסמך ההזמנה כולל גם דרישה להצגת אישורים ומסמכים רלוונטיים שונים.
  ניתן לעיין, ללא עלות, במסמך ההזמנה למיון המוקדם ובעדכונים לו החל ביום 11 במאי 2017, באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי ובאתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
  TENDER NUMBER 11/17
  Feasibility Study for an Offshore Facility for an Airport and Other Uses In Israel
  Invitation for Pre-Qualification PRE-QUALIFICATION FORMS
 • שאלות ובקשות הבהרה ניתן להפנות בכתב, לא יאוחר מיום 1 ביוני 2017, לכתובת הדוא"ל: כתובת דוא"ל זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת , באמצעות הטופס המתאים בנספח הטפסים למסמך ההזמנה
 • הגשת הצעות
  הגשת הצעות להשתתפות בהליך המיון המוקדם תהיה עד יום 9 ביולי 2017, לא יאוחר משעה 12:00 בצהריים בכתובת הבאה: ועדת המכרזים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, רח' בנק ישראל 5, ירושלים. על המעטפות יש לציין "Tender Number 11/17 - Feasibility Study for an Offshore Facility for an Airport and Other Uses in Israel, Pre-Qualification Submission". הצעה להשתתפות במיון המוקדם שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון.
 • מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד. התנאים המלאים ויתר הפרטים המחייבים מפורטים במסמך ההזמנה למיון המוקדם. ועדת המכרזים שומרת על זכותה לבטל או לשנות את תנאי הליך המיון המוקדם ומועדיו, הכל כמפורט במסמך ההזמנה.
 • בכל מקרה של סתירה בין נוסח מסמך ההזמנה למיון המוקדם לבין נוסח מודעה זו, נוסח מסמך ההזמנה גובר.
 

הודעות הדובר

שלישי, 23 מאי 2017
משרד התחבורה הגיש לבית המשפט כתב אישום כנגד חברת אובר בגין הפעלת הסעות בניגוד לחוק
קרא עוד...משרד התחבורה הגיש לבית המשפט כתב אישום כנגד חברת אובר בגין הפעלת הסעות בניגוד לחוק
ראשון, 21 מאי 2017
גידול של 7% במספר הנוסעים בתחבורה ציבורית בישראל
קרא עוד...גידול של 7% במספר הנוסעים בתחבורה ציבורית בישראל
שלישי, 16 מאי 2017
כביש 6 ממשיך צפונה: השר כץ חנך את פריצת מנהרת יוקנעם במסגרת הארכת כביש 6 צפונה
קרא עוד...כביש 6 ממשיך צפונה: השר כץ חנך את פריצת מנהרת יוקנעם במסגרת הארכת כביש 6 צפונה
ראשון, 14 מאי 2017
בעקבות הזכייה במכרז המוניות בנתב"ג השר כץ: המהפכה הצרכנית בעקבות הסכם השמיים הפתוחים שהנחיתה את מחירי הטיסות מגיעה גם למוניות
קרא עוד...בעקבות הזכייה במכרז המוניות בנתב"ג השר כץ: המהפכה הצרכנית בעקבות הסכם השמיים הפתוחים שהנחיתה את מחירי הטיסות מגיעה גם למוניות

על סדר היום

שני, 22 מאי 2017
העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
החל מ- 01/06/2017, יוכל כל בעל ציוד מכני הנדסי לבצע את הפעולות הבאות: העברת בעלות, שעבוד, עיקול וביטול כלי צמ"ה במחוזות הרישוי באזור מגוריו.
קרא עוד...העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
רביעי, 29 מרץ 2017
מידע לציבור אודות החזר אגרת רישיון נהיגה ליורשי המנוח
אנו מבקשים להביא לידיעת הציבור, כי בעת פטירתו של אדם, אשר היה ברשותו רישיון נהיגה בר תוקף, רשאים יורשיו לדרוש החזר יחסי בגין אגרת הרישיון ששולמה, על פי תקנות התעבורה.
קרא עוד...מידע לציבור אודות החזר אגרת רישיון נהיגה ליורשי המנוח
חמישי, 23 מרץ 2017
החל מ- 26 במרץ 2017 משרד הרישוי בחולון נסגר ל-3 חודשים לרגל שיפוצים
אנו משדרגים את משרד הרישוי בחולון, המשרת את מרבית תושבי גוש דן, כדי שנוכל לספק לכם שירות טוב יותר, בסביבה נעימה ובתנאים הולמים.
קרא עוד...החל מ- 26 במרץ 2017 משרד הרישוי בחולון נסגר ל-3 חודשים לרגל שיפוצים
לוח התמרורים הישראלי
לוח התמרורים הישראלי
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
קריאה חוזרת בטיחותית
קריאה חוזרת בטיחותית
תוצרים ודגמים של כלי רכב
תוצרים ודגמים של כלי רכב
שאלון משיט אופנוע ים
שאלון משיט אופנוע ים
תעודת משיט
בירור תוצאת מבחנים לקבלת תעודת משיט
דו''חות חקירה בטיחותיים
דו''חות חקירה בטיחותיים
למעלה