משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתפרסומיםממשל וציבורבחינת היתכנות להקמת אי מלאכותי לשדה תעופה בישראל

בחינת היתכנות להקמת אי מלאכותי לשדה תעופה בישראל

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פונה בזאת לקבלת הצעות להשתתפות בהליך מיון מוקדם (Pre-Qualification) למכרז לשירותי ייעוץ ותכנון לבחינת היתכנות להקמת אי מלאכותי ועליו שדה תעופה ושימושים נוספים (להלן "השירותים").

מועדי הגשה מעודכנים:
הגשת שאלות הבהרה - עד 25 ביוני 2017
הגשת הצעות להשתתפות בשלב המיון המוקדם - 31 ביולי 2017


השירותים כוללים בחינת היתכנות להקמת אי מלאכותי לחופי הים התיכון של ישראל ועליו שדה תעופה ושימושים נוספים והצעה של עד שלוש חלופות, בהתאם למיקום גיאוגרפי, לשיטות בניה ולרמות שונות של ביקוש והיצע. בחינת ההיתכנות תכלול בין היתר התייחסות להיבטים כלכליים, הנדסיים, תחבורתיים, סביבתיים, גיאוגרפיים, תעופתיים וימיים. אם תימצא היתכנות להקמת האי המלאכותי, יידרש היועץ להגיש תכניות לרשויות התכנון ברמת תכנון ארצית על בסיס ממצאיו.

 • הליך הבחירה
  ההליך התחרותי ייערך בשני שלבים, שלב זה למיון מוקדם של המתמודדים, ושלב בחירת הזוכה למתן השירותים, ובו רשאים להשתתף רק המציעים שהוכרזו כמתמודדים מתאימים בהליך המיון המוקדם.
 • תנאי הסף במיון המוקדם
  התנאים המוקדמים להשתתפות בהליך המיון המוקדם כוללים את התנאים הבאים (פירוט תנאי הסף, הדרישות ואופן הוכחתם מופיעים במלואם במסמך ההזמנה למיון המוקדם (להלן "מסמך ההזמנה")):
  • 2.1 תנאי סף מקצועיים – ניסיון המציע
   הוכחת ניסיון המציע או החברים בו או קבלני משנה שלו בתכנון שדה תעופה על מתקן ימי או ניסיון בתכנון שדה תעופה ותכנון מתקן ימי, והכל כמפורט בסעיף 5.1 למסמך ההזמנה.
  • 2.2 תנאי סף מקצועיים – ניסיון הצוות
   מנהל צוות בכיר ומומחה בתכנון סטטוטורי בעלי ניסיון של 10 שנים לפחות והכל כמפורט בסעיף 5.2 למסמך ההזמנה.
  • 2.3 תנאי סף פיננסיים
   הוכחת יכולת פיננסית על בסיס מחזור הכנסות, תזרים מזומנים והיעדר הערת עסק חי כמפורט בסעיף 5.3 למסמך ההזמנה.
  • 2.4 דרישות נוספות
   מסמך ההזמנה כולל גם דרישה להצגת אישורים ומסמכים רלוונטיים שונים.
  ניתן לעיין, ללא עלות, במסמך ההזמנה למיון המוקדם ובעדכונים לו החל ביום 11 במאי 2017, באתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי ובאתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
  TENDER NUMBER 11/17
  Feasibility Study for an Offshore Facility for an Airport and Other Uses In Israel
  Invitation for Pre-Qualification PRE-QUALIFICATION FORMS
 • שאלות ובקשות הבהרה ניתן להפנות בכתב, לא יאוחר מיום 25 ביוני 2017, לכתובת הדוא"ל: כתובת דוא"ל זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת , באמצעות הטופס המתאים בנספח הטפסים למסמך ההזמנה
 • הגשת הצעות
  הגשת הצעות להשתתפות בהליך המיון המוקדם תהיה עד יום 31 ביולי 2017, לא יאוחר משעה 12:00 בצהריים בכתובת הבאה: ועדת המכרזים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, רח' בנק ישראל 5, ירושלים. על המעטפות יש לציין "Tender Number 11/17 - Feasibility Study for an Offshore Facility for an Airport and Other Uses in Israel, Pre-Qualification Submission". הצעה להשתתפות במיון המוקדם שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון.
 • מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד. התנאים המלאים ויתר הפרטים המחייבים מפורטים במסמך ההזמנה למיון המוקדם. ועדת המכרזים שומרת על זכותה לבטל או לשנות את תנאי הליך המיון המוקדם ומועדיו, הכל כמפורט במסמך ההזמנה.
 • בכל מקרה של סתירה בין נוסח מסמך ההזמנה למיון המוקדם לבין נוסח מודעה זו, נוסח מסמך ההזמנה גובר.

עודכן לאחרונה: רביעי, 07 יוני 2017 14:55

 

הודעות הדובר

חמישי, 08 יוני 2017
כביש 1 החדש נפתח לתנועה מלאה. מהבוקר: שלושה נתיבי נסיעה בכביש מספר 1 החדש בשני כיווני הנסיעה
קרא עוד...כביש 1 החדש נפתח לתנועה מלאה. מהבוקר: שלושה נתיבי נסיעה בכביש מספר 1 החדש בשני כיווני הנסיעה
ראשון, 04 יוני 2017
במסגרת שדרוג כביש ירושלים - תל אביב: מחר לפנות בוקר יפתחו לתנועה שלושה נתיבי נסיעה ממוצא ועד שער הגיא
קרא עוד...במסגרת שדרוג כביש ירושלים - תל אביב: מחר לפנות בוקר יפתחו לתנועה שלושה נתיבי נסיעה ממוצא ועד שער הגיא
שני, 29 מאי 2017
במסגרת שדרוג כביש ירושלים - תל אביב ביום ראשון יפתחו לתנועה שלושה נתיבי נסיעה ממוצא ועד שער הגיא. השר כץ הנחה על העלאת מהירות הנסיעה בקטעים אלה ל-100 ו-110 קמ"ש
קרא עוד...במסגרת שדרוג כביש ירושלים - תל אביב ביום ראשון יפתחו לתנועה שלושה נתיבי נסיעה ממוצא ועד שער הגיא. השר כץ הנחה על העלאת מהירות הנסיעה בקטעים אלה ל-100 ו-110 קמ"ש
ראשון, 28 מאי 2017
שלב נוסף בפרויקט הרכבת הקלה בתל אביב: מכונת הכרייה הענקית (TBM) השלישית רוזה יצאה הבוקר לדרך ותנוע לאורך ציר ז'בוטינסקי ברמת גן
קרא עוד...שלב נוסף בפרויקט הרכבת הקלה בתל אביב: מכונת הכרייה הענקית (TBM) השלישית רוזה יצאה הבוקר לדרך ותנוע לאורך ציר ז'בוטינסקי ברמת גן

על סדר היום

שלישי, 13 יוני 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
לאחרונה התקיים שימוע באגף הרכב ושירותי תחזוקה בשל חשש ממשי כי יבוא אישי של רכב לישראל נעשה באמצעות צד ג', שאיננו בעל רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 (להלן-חוק הרישוי).
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
ראשון, 04 יוני 2017
הארכת תוקף ההנחות למקבלי קצבאות שארים והשלמת הכנסה
משרד התחבורה האריך את תוקף ההנחות למקבלי קצבאות שארים והשלמת הכנסה על פי חוק הביטוח הלאומי, הקיימים כיום, עד לתום שנת 2017.
קרא עוד...הארכת תוקף ההנחות למקבלי קצבאות שארים והשלמת הכנסה
שני, 22 מאי 2017
העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
החל מ- 01/06/2017, יוכל כל בעל ציוד מכני הנדסי לבצע את הפעולות הבאות: העברת בעלות, שעבוד, עיקול וביטול כלי צמ"ה במחוזות הרישוי באזור מגוריו.
קרא עוד...העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
לוח התמרורים הישראלי
לוח התמרורים הישראלי
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
קריאה חוזרת בטיחותית
קריאה חוזרת בטיחותית
תוצרים ודגמים של כלי רכב
תוצרים ודגמים של כלי רכב
שאלון משיט אופנוע ים
שאלון משיט אופנוע ים
תעודת משיט
בירור תוצאת מבחנים לקבלת תעודת משיט
דו''חות חקירה בטיחותיים
דו''חות חקירה בטיחותיים
למעלה