משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים
עמוד הביתפיתוח ותכנון

תחום פיתוח ותכנון תחבורתי

משרד התחבורה מגבש מדיניות תכנון תחבורה מערכתי בטווחי זמן שונים והתוויית כווני הפעולה ויישומה של המדיניות באמצעות נציגי המשרד במוסדות התכנון הסטטוטוריים ברמה הארצית המחוזית והמקומית.
מבצע השקעות ומימוש פרוייקטים של תשתית תחבורתית פיזית (כבישים, רכבות, נמלי תעופה וים) כנגזר מהמדיניות ומהתכנון על טווחיו השונים.
כמו כן מבצע שינויים ענפיים מבניים, כגון: פתיחת ענפים והחדרת תחרות -לשיפור רמת השירות והוזלתו. צמצום מעורבות ממשלתית, דה – רגולריזציה במגמה להביא ליתר התייעלות ומתן הזדמנות לפעילות חופשית של כוחות השוק. עידוד הפרטה והגדלת ההשקעה הפרטית בפיתוח תשתיות פיזיות - להגדלת היקף וקצב ההשקעות בענף בפרוייקטים שתשואתם גבוהה.
פיתוח תשתיות ותיאום תחבורתי
מערכת תחבורה מתקדמת, בטוחה וזורמת היא "המוביל הארצי" להתפתחות כלכלית וחברתית ולשיפור איכות החיים של האזרח והחברה כולה.
פיתוח תשתיות ותיאום תחבורתי
תכנון תחבורתי
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עוסק באמצעות אגף תכנון תחבורתי בכלל נושאי התחבורה היבשתית בכל רמות התכנון עם דגש של תכנון מערכתי. בין היתר עוסק בתכנון סטטוטורי ארצי,תכנון מתארי\מערכתי ארצי, נושאי הנדסת תנועה,ריכוז תקנות התעבורה ובטיחות בדרכים בנושא תשתית.
תכנון תחבורתי
 פרויקט ארכיטקטורת ITS לאומית לישראל יצא לדרך באוגוסט 2009, במימון משרד התחבורה (המדען הראשי) והתקשרות עם החברה הלאומית לדרכים (מע''צ) כבעל עניין מרכזי בתחום ה ITS.
עם התרחבות תשתית התחבורה הארצית, מספר הפרויקטים העתידיים, ההתפתחות המואצת של התחבורה הציבורית וריבוי בעלי העניין המערבים מערכות תחבורה תבוניות לטובת משתמשי הדרך ונוסעי התחבורה הציבורית, עולה הצורך בראייה רחבה ומשולבת של המערכות הרלוונטיות לכלל ארכיטקטורה לאומית.
ITSIA
רשות התעופה האזרחית פרסמה:
• מפת גנים לאומיים, שמורות טבע וסגירות אוויריות. המפה נועדה לשמש כרקע ועזר לטייס המבקש  לתכנן את טיסתו ולשמור על ערכי טבע וחוקי רשות הטבע והגנים.
• מצגות מכנס רת"א בנושא הגבלות בנייה בקרבת שדות תעופה ומנחתים
רשות התעופה האזרחית
הרפורמה בנמלים, אחד השינויים המבניים החשובים במשק, היא להפוך את הנמלים לחברות תחרותיות, יעילות ורווחיות, שיתמודדו בהצלחה עם אתגרי המאה ה-21. סמכויות מינהל הספנות והנמלים הורחבו והוא הפך לרשות ממשלתית. נוסף על תפקידי המינהל הנוכחיים, הרשות החדשה מפקחת על החברה לפיתוח ונכסים בנושאי תכנון ופיתוח, ועל חברות הנמל בנושאי שירותי הנמל והמתקנים שעליהן להחזיק לפי כתב ההסמכה שלהן. הרשות אחראית לרגולציה, תוך איזון בין האינטרסים השונים של הגופים הפועלים בנמלים והנזקקים לשירותיהם. רשות הספנות והנמלים

עודכן לאחרונה: שני, 10 אוקטובר 2016 06:50

 
למעלה