עמוד הבית - תחבורה ציבורית

רשיון לקווי שירות

נהלים לקבלת רישיונות לקווי שירות במוניות

חוק תיקון פקודת התעבורה התשס"ה - 2005 (מס' 64) (רשיונות לקווי שירות במוניות),  שפורסם ב- 12/4/05 מבקש להסדיר את הפעילות בענף מוניות השירות ואת הדרכים למתן רשיונות לקווי שירות במוניות (להלן – רישיונות)
בהתאם לאמור בסעיף 14 ט"ז לפקודה, ביום 12/7/05 יפרסם המפקח על התעבורה את רשימת קווי השירות אשר לגביהם ייתנו רישיונות, את מספר המוניות המזערי והמירבי של המוניות שניתן יהיה להפעיל בכל קו.
הנוהל שלהלן מציג את הדרישות של המפקח על התעבורה ממבקש הרשיון כתנאי לקבלת רשיון לקו שירות.

בנהלים להלן מפורטים הנתונים הבאים:

  • דברי הסבר על הרפורמה
  • המספר המירבי והמזערי של מוניות אשר יוכלו לפעול במסלולים: מדובר במספר מוניות מינימלי ומקסימלי הנדרש להפעלת הקו, כולל תוספת לרזרבה תפעולית
  • דרישות תפעוליות: מכסות הקווים ומסלול הקווים, שעות פעילות, תחנות קצה, סדרנים, משרדים, סימון מוניות וכיוב'
  • הליך תחרותי
  • עיצומים כספים קבועים מראש וחילוט ערבויות

דברי הסבר על הרפורמה
ההליך התחרותי ומניעת השתלטות
דרישות תפעוליות
בקרה תפעולית - נספח עיצומים כספים ותנאים לביטול/התלית רשיון
תקנות הגשת בקשה וטפסים

עודכן לאחרונה: ראשון, 18 יולי 2010 13:35

 

על סדר היום

שלישי, 25 יולי 2017
מכרז מס' 1/17 למתן שירותים בתחום הטיפול בפניות הציבור בתחבורה הציבורית
חברת איי.אם.סי.ג'י תשתיות ותחבורה בע"מ מזמינה בזה מציעים להגיש הצעות למתן שירותים בתחום הטיפול בפניות הציבור בתחבורה הציבורית, הכל כפי שיפורט במסמכי מכרז זה.
קרא עוד...מכרז מס' 1/17 למתן שירותים בתחום הטיפול בפניות הציבור בתחבורה הציבורית
ראשון, 04 יוני 2017
הארכת תוקף ההנחות למקבלי קצבאות שארים והשלמת הכנסה
משרד התחבורה האריך את תוקף ההנחות למקבלי קצבאות שארים והשלמת הכנסה על פי חוק הביטוח הלאומי, הקיימים כיום, עד לתום שנת 2017.
קרא עוד...הארכת תוקף ההנחות למקבלי קצבאות שארים והשלמת הכנסה
שני, 20 מרץ 2017
הערכות משרד התחבורה לשביתת אגד
ביום ג' ה- 21.03.2017 צפויה חברת אגד להשבית את קווי התחבורה הציבורית שבהפעלתה.
משרד התחבורה נערך למתן מענה בצירים חיוניים.
קרא עוד...הערכות משרד התחבורה לשביתת אגד
חמישי, 09 מרץ 2017
טקס סיום קורס רכז תחבורה ציבורית לאוכלוסייה ערבית
על מנת לצמצם ולסגור את הפער הקיים כיום בין השירות לאוכלוסייה הכללית לשירות לאוכלוסייה הערבית, יש צורך בהשקעה משולבת של שיפור תשתיות והגדלת היצע השירות והסובסידיה הנחוצה להפעלתו.
קרא עוד...טקס סיום קורס רכז תחבורה ציבורית לאוכלוסייה ערבית
למעלה