עמוד הבית - תחבורה ציבורית

הגשת תלונה כלפי נהג מונית

בכל מקרה של הפרת תנאי הרשיון (חובות וזכויות הנהג), כגון: סירוב להסיע נוסע, אי הסעה בדרך הקצרה, התנהגות שאינה הולמת מצד הנהג, הפקעת מחיר, אי הפעלת מונה ובתנאי שנושא התלונה נוגע לרמת השירות שבין הנהג לנוסע, רשאי הנוסע להגיש תלונה במשרד התחבורה.
במידה ומתוך התלונה עולה כי בוצעה לכאורה עבירה, מוסמך משרד התחבורה להזמין את בעל הרשיון, או את מי שהמונית בשליטתו, להתייצב בפניו לשם ברור העניין.

כיצד מגישים תלונה על נהג מונית?
תלונות נגד נהגי תחבורה ציבורית (אוטובוסים ומוניות), יש להפנות ישירות:

 • בדואר: להנהלת אגף תחבורה ציבורית, משרד התחבורה, בנק ישראל 5 בנין ג'נרי A ת.ד. 867 , ירושלים.
 • בפקס: 03-6849876
 • באמצעות טופס תלונה מקוון על התנהלות בקווי השירות בתחבורה הציבורית.

במקרה שאינכם שבעי רצון מהטיפול בתלונתכם, ניתן לפנות לנציבות תלונות הציבור בצירוף ההתכתבויות.

מה צריכה לכלול התלונה?

כדי שיהיה ניתן לטפל בתלונה ביעילות, יש לציין:
 • פרטים מלאים של המתלונן: מספר זהות, כתובת למשלוח דואר וטלפון (נייד) לבירורים
 • מקום, תאריך ושעת האירוע
 • מספר הרישוי או מספר הרישיון של המונית (מופיע על ה"כובע" שעל גג המונית ועל הדלת האחורית)
 • פרטי בעל המונית (מופיעים בלוחית הזיהוי שברכב)
 • מספר הקו (במקרה שהתלונה נוגעת למונית שירות)
 • תיאור קצר של האירוע ומסמכים רלוונטיים כגון חשבונית, קבלות על הוצאות שנגרמו לכם, תכתובות קודמות וכדומה
מגבלות על הגשת תלונה
כדי למנוע כפילויות ולהבטיח טיפול הולם בתלונתכם, לא נוכל לטפל במקרים הבאים:
 • תלונה שהוגשה בכתב שאינו ברור או קריא
 • תלונה על עניין הנדון או שהוכרע בבית משפט
 • תלונות המטופלות במקביל במשרד מבקר המדינה, במשטרה או ברשות ציבורית אחרת
 • תלונה אשר הוגשה לאחר יותר מחודשיים מיום האירוע
 • דרישה לפיצוי כספי מגוף חיצוני, כגון תאגיד מוניות, מוסך וכדומה
 • תלונות אנונימיות

תלונה על נהג שביצע עבירה או פגע ברכבך
נושא זה מצוי באחריות המשטרה ועליך לפנות אליהם, ו/או לחברת הביטוח במקרה הצורך.

עודכן לאחרונה: שלישי, 25 נובמבר 2014 08:03

 

על סדר היום

שלישי, 25 יולי 2017
מכרז מס' 1/17 למתן שירותים בתחום הטיפול בפניות הציבור בתחבורה הציבורית
חברת איי.אם.סי.ג'י תשתיות ותחבורה בע"מ מזמינה בזה מציעים להגיש הצעות למתן שירותים בתחום הטיפול בפניות הציבור בתחבורה הציבורית, הכל כפי שיפורט במסמכי מכרז זה.
קרא עוד...מכרז מס' 1/17 למתן שירותים בתחום הטיפול בפניות הציבור בתחבורה הציבורית
ראשון, 04 יוני 2017
הארכת תוקף ההנחות למקבלי קצבאות שארים והשלמת הכנסה
משרד התחבורה האריך את תוקף ההנחות למקבלי קצבאות שארים והשלמת הכנסה על פי חוק הביטוח הלאומי, הקיימים כיום, עד לתום שנת 2017.
קרא עוד...הארכת תוקף ההנחות למקבלי קצבאות שארים והשלמת הכנסה
שני, 20 מרץ 2017
הערכות משרד התחבורה לשביתת אגד
ביום ג' ה- 21.03.2017 צפויה חברת אגד להשבית את קווי התחבורה הציבורית שבהפעלתה.
משרד התחבורה נערך למתן מענה בצירים חיוניים.
קרא עוד...הערכות משרד התחבורה לשביתת אגד
חמישי, 09 מרץ 2017
טקס סיום קורס רכז תחבורה ציבורית לאוכלוסייה ערבית
על מנת לצמצם ולסגור את הפער הקיים כיום בין השירות לאוכלוסייה הכללית לשירות לאוכלוסייה הערבית, יש צורך בהשקעה משולבת של שיפור תשתיות והגדלת היצע השירות והסובסידיה הנחוצה להפעלתו.
קרא עוד...טקס סיום קורס רכז תחבורה ציבורית לאוכלוסייה ערבית
למעלה