עמוד הבית - תחבורה ציבורית

סימון מוניות

משרד התחבורה מקדם רפורמה חדשה בענף המוניות
מטרת הרפורמה להסדיר את פעילות ענף מוניות השירות על פי הכללים המקובלים בשירות התחבורה הציבורית הסדירה. אחד מהצעדים ברפורמה הוא הצגת סכמת סימון חדשה לענף המוניות שינוי סמל המוניות, הדגשת מספר הרישיון וסכמת סימון למוניות השירות הנותנת רגש של שייכות לתאגיד ופעילות בקו.
משרדנו בשיתוף עם ארגוני המוניות בנה סכמת סימון חדשה לזיהוי המוניות המיוחדת ומוניות השירות במקום זה הקיים כיום.
כיום, קשה להפריד בין מוניות שירות למסיעים לא חוקיים ולא ניתן להפריד בין פעילות מוניות בתאגידים מורשים ושאינם מורשים.
מטרת הסימון להדגיש לקהל הנוסעים כי מדובר במוניות, שהיא כלי רכב ציבורי, לעומת כלי רכב אחר. בעלי המוניות יחוייבו לסמן את רכבם עפ"י מפרט טכני שיופקד במשרדי המפקח הארצי על התעבורה, במשרדי הרישוי ובאתר זה וזאת החל משנת 2005.

סמל מונית ומספר רשיון

נספח 1 א'1 סמל מונית – קנ"מ 1:1
נספח 1 א'2 סמל מונית - חומרים ומידות
נספח 1 א'3 מספר רשיון – קנ"מ 1:1
נספח 1 א'3 מספר רישיון- הספרות המאפשרות לבצע כל מספר
נספח 1 א'4 מספר רישיון חומרים ומידות
נספח 1 א'5 סמל מונית ומספר רישיון – תיאור מיקום סמלים גבי מוניות

חומרים - מוניות שירות

נספח 1 ב'1 מוניות שירות - חזית וגב הרכב, חומרים
נספח 1 ב'2 מוניות שירות – דופן ימין, חומרים
נספח 1 ב'3 מוניות שירות – דופן שמאל, חומרים
נספח 1 ב'4 מוניות שירות - פרט

שטח פרסום מותר - מוניות שירות ומיוחדות

נספח 1 ג'1 מוניות שירות - שטח פרסום מותר
נספח 1 ג'2 מוניות מיוחדות – שטח פרסום מותר

קופסה מאירה – מוניות שירות ומיוחדות

נספח 2-1 מוניות שירות ומיוחדות – קופסה מאירה
נספח 2-2 מוניות שירות ומיוחדות – קופסה מאירה
נספח 2-3 מוניות שירות ומיוחדות – קופסה מאירה
נספח 2-4 מוניות שירות ומיוחדות – קופסה מאירה
נספח 2-5 מוניות שירות ומיוחדות – קופסה מאירה

סימון מוניות צבע לתאגיד – הוראת נוהל מספר 52

סימון מוניות צבע לתאגיד
מבוא
הבסיס החוקי - תקנות תעבורה
הפעולה במכון הרישוי
תחולה ואחריות
דוגמא רשיון הסעה לנסיעה מיוחדת במונה
דוגמת אישור תקינות כיול מונה

מפרט טכני לסימני היכר למוניות

תוכן עניינים
מפרט טכני לסימון המוניות
קופסת תאורה וזיהוי
מערכת בקרה ופיקוח
אביזרי התקנה
הוראות לפעולת קופסת התאורה והזיהוי
רשימת חלקים
הוראות בדיקות פונקציונליות

עודכן לאחרונה: שני, 14 יוני 2010 16:51

 

על סדר היום

שלישי, 25 יולי 2017
מכרז מס' 1/17 למתן שירותים בתחום הטיפול בפניות הציבור בתחבורה הציבורית
חברת איי.אם.סי.ג'י תשתיות ותחבורה בע"מ מזמינה בזה מציעים להגיש הצעות למתן שירותים בתחום הטיפול בפניות הציבור בתחבורה הציבורית, הכל כפי שיפורט במסמכי מכרז זה.
קרא עוד...מכרז מס' 1/17 למתן שירותים בתחום הטיפול בפניות הציבור בתחבורה הציבורית
ראשון, 04 יוני 2017
הארכת תוקף ההנחות למקבלי קצבאות שארים והשלמת הכנסה
משרד התחבורה האריך את תוקף ההנחות למקבלי קצבאות שארים והשלמת הכנסה על פי חוק הביטוח הלאומי, הקיימים כיום, עד לתום שנת 2017.
קרא עוד...הארכת תוקף ההנחות למקבלי קצבאות שארים והשלמת הכנסה
שני, 20 מרץ 2017
הערכות משרד התחבורה לשביתת אגד
ביום ג' ה- 21.03.2017 צפויה חברת אגד להשבית את קווי התחבורה הציבורית שבהפעלתה.
משרד התחבורה נערך למתן מענה בצירים חיוניים.
קרא עוד...הערכות משרד התחבורה לשביתת אגד
חמישי, 09 מרץ 2017
טקס סיום קורס רכז תחבורה ציבורית לאוכלוסייה ערבית
על מנת לצמצם ולסגור את הפער הקיים כיום בין השירות לאוכלוסייה הכללית לשירות לאוכלוסייה הערבית, יש צורך בהשקעה משולבת של שיפור תשתיות והגדלת היצע השירות והסובסידיה הנחוצה להפעלתו.
קרא עוד...טקס סיום קורס רכז תחבורה ציבורית לאוכלוסייה ערבית
למעלה