תכנון תחבורתי
עמוד הביתפיתוח ותכנוןתכנון תחבורתיבטיחות בדרכיםתכנון התקני תנועה ובטיחות וניסויים בדרך

תכנון התקני תנועה ובטיחות וניסויים בדרך

התקנים מאושרים ע"י הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

הבטיחות בדרכים עומדת בראש סולם העדיפויות במשרד התחבורה.
אחד התחומים המשפיעים באופן ישיר על הבטיחות בדרכים בחיי היום יום, הם הסדרי התנועה, כולל התקנים וציוד המותקנים בדרכים למטרה זו.
ועדה בינמשרדית שמונתה ע"י המנהל הכללי של משרד התחבורה פועלת לבחינה, מיון ואישור התקני תנועה ובטיחות לשימוש ברשת הדרכים העירונית והבינעירונית בישראל. בעבודתה מתבססת הועדה על תקנים אירופאיים, אמריקאים וישראליים, או על מפרטים טכניים אשר נבחנו בבדיקות התאמה במכוני בדיקה מוכרים, ובסיוע צמוד של יועצים מדעיים לעניין זה.

מרכז הוועדה ומרכז וועדת ניסויים בדרך: אינג' אלה פונאמרב, טלפון: 03-6664497, דואר אלקטרוני: כתובת דוא"ל זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת . לנושאי מערכות תבוניות לתחבורה וטכנולוגיות נוספות ניתן לפנות גם למר זאב שדמי ראש תחום מחקר ופיתוח טכנולוגי ביחידת המדען הראשי  02-6663390 כתובת דוא"ל זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת
ריכוזי החלטותהדפסה הדפסה
החלטות לחודש אפריל 2017 להורדה
החלטות לחודש מרץ 2017 להורדה
החלטות לחודש פברואר 2017 להורדה
החלטות לחודש ינואר 2017 להורדה
החלטות לחודש דצמבר 2016 להורדה
החלטות לחודש נובמבר 2016 להורדה
החלטות לחודש ספטמבר 2016 להורדה
החלטות לסוף חודש אוגוסט 2016 להורדה
החלטות לחודש אוגוסט 2016 להורדה
החלטות לחודש יוני 2016 להורדה
החלטות לחודש מאי 2016 להורדה
החלטות לחודש אפריל 2016 להורדה
החלטות לחודש מרץ 2016 להורדה
החלטות לחודש פברואר 2016 להורדה
החלטות לחודש ינואר 2016 להורדה
החלטות לחודשים אפריל עד דצמבר 2015 להורדה
החלטות לחודשים אוקטובר 2014 עד מרץ 2015 להורדה

להלן פירסומים שהועדה מפרסמת מעת לעת הכוללים רשימות של התקנים מאושרים והנחיות להצבתם:
נושאתאריךהדפסה הדפסה
     
התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך
עדכון תקופתי למהדורה 16
04/2017 להורדה
התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה בדרך
מהדורה 16
01/2017 להורדה
מפרט טכני לאישור חרוטים ("קונוסים") להכוונה בדרך 05/2017 להורדה
נוהל לבחינה של התקני תנועה ובטיחות - נספחים 03/2017 להורדה
מפרט לבחינה והנחיות לשימוש במערכות מיגון לאופנועים 11/2016 להורדה
הנחיות לבחירה ולהצבה של סופגי אנרגיה 08/2016 להורדה
מערכות למניעת סנוור בדרכים - מפרט טכני וקווים מנחים להצבה 03/2016 להורדה
נוהל לביצוע ניסוי בדרך 08/2015 להורדה
מפרט לחומר הגוונה אדום בנתיבי תחבורה ציבורית 06/2016 להורדה
שלטים ניידים למסרי תנועה מתחלפים-הנחיות תכנון ומפרט טכני 01/2015 להורדה
הנחיות לבחירה והשמה של חומרים תקניים לסימון דרכים 11/2014 להורדה
הנחיות להתקנת סמנים מחזירי אור ופולטי אור לסימון בכבישים 04/2014 להורדה
כתב מינוי - הועדה הבינמשרדית להתקני תנועה ובטיחות 12/2014 להורדה
נוהל לבחינה של התקני תנועה ובטיחות 12/2014 להורדה
מפרט צג מהירות 03/2014 להורדה
מפרט לבדיקה ולאישור של סמנים מחזירי אור לסימון
דרכים (המכונים גם "עיני חתול")
02/2014 להורדה
מפרט כללי ללוח נייד מהבהב 01/2012 להורדה
מפרט טכני לפנס אזהרה מהבהב באתרי עבודה בדרך
בצבע כתום פנס 932
09/2011 להורדה
מפרט טכני לבחינת עמוד הכוונה ואזהרה בצד הדרך
(תמרור 148)
05/2011 להורדה
מפרט למערכת התראה במעברי חצייה 12/2009 להורדה
חומרים לסימון דרכים 09/2009 להורדה
הנחיות לבחירה ולהצבה של עמודים סלחניים 12/2008 להורדה
מפרט לבחינה ואישור של עמודי תאורה סלחניים 12/2008 להורדה
הנחיות לבחירה ולהצבה של מעקות בטיחות זמניים 02/2006 להורדה
הנחיות לבחירה ולהצבה של מעקות בטיחות קבועים בדרכים
בין-עירוניות
08/2005 להורדה
הנחיות לבחירה ולהצבה של התקני בטיחות בדרכים עירוניות 09/2005 להורדה
הנחיות לבחירה ולהצבה של התקני בטיחות בדרכים
עירוניות - נספחים
  להורדה

טופס בקשה לאישור התקן תנועה חדש/קיים

נתוני התקן חדש

עודכן לאחרונה: רביעי, 09 אוגוסט 2017 14:41

 

על סדר היום

רביעי, 18 מרץ 2015
כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
בתאריך 29/03/2015 יכנס לתוקף תיקון תקנות התעבורה בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה, שאושר בועדת הכלכלה של הכנסת ופורסם ברשומות בתאריך 28/01/2015.
קרא עוד...כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
רביעי, 11 יולי 2012
בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
קרא עוד...בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
שני, 08 אוגוסט 2011
לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עדכן את לוח תמרורים והוא נכנס לתוקף החל מתאריך 22/06/2011 .
קרא עוד...לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
רביעי, 26 ינואר 2011
לוח התמרורים 2010 - הודעה לרשויות התימרור המרכזיות
אנו מבקשים להודיע כי ביום 28/12/2010 פורסם ברשומות קובץ התקנות 6956 - לוח התמרורים החדש (2010).
קרא עוד...לוח התמרורים 2010 - הודעה לרשויות התימרור המרכזיות
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה