תכנון תחבורתי

תכנון רמזורים

הרמזור מהווה את אחד האמצעים החשובים לשפור זרימת התנועה ולקיום משטר תנועה תקין ובטוח.
במגמה להבטיח תכנון, ביצוע ותפעול תקין ואחיד של רמזורים בארץ, התואם את צרכי הבטיחות, הכין משרד התחבורה הנחיות לתכנון רמזורים ופירסמן במסגרת אוגדן "הנחיות לאופן הצבת תמרורים, 1970".
מאז פורסמו הנחיות אלה, חלו שינויים טכנולוגיים וכן נלמדו לקחים מן הנסיון בארץ ובעולם, ונוצר צורך לעדכנן.
הנחיות אלו באות להחליף את ההנחיות הקודמות לתכנון רמזורים המופיעות בחלק ה' של האוגדן הנ"ל.

הנחיות לתכנון רמזורים

פיצול צמתים מרומזרים - אוקטובר 1987
בחינת יעילות חבור צמתים מרומזרים בגל ירוק - ספטמבר 1981
הנחיות לתכנון רמזורים- 1981
הצדקים להצבת רמזור - יוני 2009
הנחיות לשילוב גלאים ברמזורים
הנחיות לתכנון לולאות לרכב דל-מתכת ברמזורים - 11/2001
הנחיות לתכנון ותפעול רמזורים מיטלטלים -  9/1986
מערכת ענבר - מדריך למשתמש - מאי 2011 - 8MB

מפרט כללי להצבה ואחזקה של רמזורים

מפרטי כללי להצבה ואחזקה של רמזורים - דצמבר 1993
רשימות חברות וציוד מוכרים להתקנה ואחזקה של רמזורים בארץ - דף החלפה מספר 16 8/2008 נספח 7.3
מפרט רמזורים - סעיף 3.2 - מערכת הפנסים - עברית - מאי 2017
מפרט רמזורים - סעיף 3.2 - מערכת הפנסים - אנגלית - מאי 2017
דף החלפה מספר 14 - שינוי סעיף 3.5 - לולאת הגלאי 5/2004
מפרט שינוי סעיף קיבולת הבקר
מפרט בדיקת גלאים - 11/2009

התקני שמע לרמזורים להולכי-רגל עם מוגבלות ראייה

תקן ישראלי ת''י 5990 - יוני 2011

דרישות תפקוד (חלק 1)
הנחיות להתקנה ולהפעלה (חלק 2)

בדיקת כדאיות כלכלית לרימזור צמתים

בדיקת כדאיות כלכלית לרימזור צמתים פברואר 2003

תכנון תוכניות רמזורים

תכנון תוכניות רמזורים הינו תהליך מורכב אשר מטרתו לממש את מדיניות העדיפות בין משתמשי הדרך השונים המתאימה לצומת המתוכנן. על מנת להשיג מטרה זו, תכנון נכון של רמזור בנוי על תהליך מובנה, החל בספירות תנועה, תכנון גיאומטרי, חישובי מטריצת הזמנים הבין-ירוקים, דרך תרשים זרימה ופריסת תוכניות הזמנים.
תכנון תוכנית הרמזורים ובדיקתן מהווים את השלב הראשון במחזור החיים של הצומת המרומזר.  לאחר שלב זה מתבצע שלב היישום ולאחריו תהליך מחזורי של עדכון מתמיד של תוכניות הרמזורים על מנת להתאימן לדפוסי התנועה המשתנים ברשת הדרכים.  
המעקב והעדכון המתמידים המאפיינים את תכנון תוכניות הרמזורים מהווים חלק ממגוון השיקולים כבר בשלב התכנון הראשון.
מורכבות התכנון ואיכותו עולה ככל שהוא נותן ביטוי למגוון היבטים של ניהול תנועה:
  • מתן ביטוי למידע תנועתי מקוון והיסטורי המגיע מגלאים בטכנולוגיות שונות
  • שימוש במודלים פיסיקליים רבי מימדים, אמצעי הניתוח שלהם ותצוגתם באמצעים גרפים ואלפא-נומריים
  • שימוש במודלים של אופטימיזציה על בסיס התקדמות הטכנולוגיה בתחום מערכות מידע
  • שימוש מתרחב במערכות מרכזיות לניהול ובקרת תנועה
על מנת לשלב את כלל ההיבטים והיכולות הללו בתהליך התכנון מחייב שימוש במערכות מיחשוב ככלי עבודה, אשר משתדרגות ללא הפסקה ומחייבות הדבקת הקצב ועדכון מתמיד.

מדיניות מתן העדפה לתחבורה הציבורית ושילובה בתוכניות הרמזורים, במקביל להרחבת השימושים במערכות בקרת תנועה, העלתה בכמה דרגות את רמת התחכום של תכנון רמזורים. יש לציין כי השילוב התאפשר בזכות המערכות הממוחשבות, כיוון שהיכולות האנושיות מוגבלות, יחסית, לביצוע כל הבקרות הנדרשות בתהליך התכנון.

נוסף על כך, מדיניות משרד התחבורה שואפת להרחיב את תהליכי האצלת הסמכויות של רשות התימרור המרכזית לרשויות התימרור המקומיות - דבר המאפשר פישוט הליכי בדיקה ואישור תוכניות הרמזורים. מהלך זה יכול להתאפשר רק באמצעות קיומם, זה בצד זה, של הנחיות תכנון ותהליכי בקרת איכות.

כל זה הוביל לפיתוח מערכת תכנון מתקדמת, שתוכל לספק כלים לממש ולשרת את כלל ההיבטים והתהליכים המעורבים בתהליך תכנון תוכניות הרמזורים.
יחד עם זאת, אף מערכת ממוחשבת לא באה במקום המתכנן.  המתכנן הוא שמטמיע את שיקוליו ההנדסיים בתהליך התכנון ומגדיר את לוגיקת ההפעלה של התוכניות בצומת.  המתכנן הוא זה הנדרש לקיים את כללי הבטיחות, הנחיות התכנון ואילוצי התקני הבקרה בשטח. תפקידה של מערכת ממוחשבת לתכנון תוכניות רמזורים הינה לספק למתכנן את "ארגז הכלים" המסייע לו להפיק תוכניות רמזורים אשר נותנות את הביטוי הסופי למדיניות העדיפות בצומת ולקשרי הגומלין בין כלל מרכיבי התכנון.

מערכת ענבר ממשיכה להתפתח לאורך זמן, על מנת לתת מענה לאתגרים התנועתיים והטכנולוגיים שמציבים תהליכי ניהול התנועה בעידן המודרני.  תהליכי הפיתוח מתבצעים תוך ניסיון מתמיד למצוא את נקודת האיזון הנכונה בין אוטומציה של תהליכים, המקדמת סטנדרטיזציה ומובניות, לבין הגמישות הנדרשת על מנת לתת מענה למאפיינים ייחודיים של צמתים באמצעות תהליכים ידניים.

עודכן לאחרונה: ראשון, 04 יוני 2017 13:46

 

על סדר היום

רביעי, 18 מרץ 2015
כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
בתאריך 29/03/2015 יכנס לתוקף תיקון תקנות התעבורה בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה, שאושר בועדת הכלכלה של הכנסת ופורסם ברשומות בתאריך 28/01/2015.
קרא עוד...כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
רביעי, 11 יולי 2012
בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
קרא עוד...בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
שני, 08 אוגוסט 2011
לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עדכן את לוח תמרורים והוא נכנס לתוקף החל מתאריך 22/06/2011 .
קרא עוד...לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
רביעי, 26 ינואר 2011
לוח התמרורים 2010 - הודעה לרשויות התימרור המרכזיות
אנו מבקשים להודיע כי ביום 28/12/2010 פורסם ברשומות קובץ התקנות 6956 - לוח התמרורים החדש (2010).
קרא עוד...לוח התמרורים 2010 - הודעה לרשויות התימרור המרכזיות
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה