תכנון תחבורתי

תמרורים - לוח התמרורים הישראלי

קובץ לוח התמרורים להורדהלוח התמרורים הישראלי הראשון עוצב בסוף שנות ה - 60 ופורסם ברשומות ביום 01/01/1970 לוח זה משמש אותנו עד היום, אף כי נעשו בו שינויים ועדכונים (האחרון - באוקטובר 2002 ), כולל הוספת תמרורים חדשים וגריעה של תמרורים שנתייתרו.
יחד עם פרסום הלוח הראשון בשנת 1970 פורסמו גם "הנחיות לאופן הצבת תמרורים" בהוצאת אגף התעבורה (דאז) במשרד התחבורה, אשר הוכנו ע"י מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ, המרכז לבטיחות בדרכים - אינג' ל. גוטמן.
בשנת 1997 פורסמו "תקנות והנחיות להצבת תמרורים – 1997 ". אלה כללו, כמובן, את ההנחיות לתמרורים שהיו בלוח (אחרי העדכונים), עד אותה עת. יחד עם זה הצטברו במהלך השנים מספר גדול של תיקונים ללוח התמרורים שטרם קיבלו התיחסות בהנחיות, שינויים בתקינה הישראלית, האירופית והבינלאומית, בנוסף להערות, ביקורת, הצעות לשיפורים, נסיון מצטבר וכן צרכים אובייקטיביים חדשים מהשטח אשר נוצרו עם השינויים הגדולים שחלו במערכת הכבישים הישראלית – העירונית והלא עירונית.
בשלב מסויים היה ברור ששוב לא ניתן להסתפק יותר ב"עידכונים ושינויים" והגיע הזמן ליצור ולבנות לוח תמרורים חדש ומעודכן על פי כל מה שהתחדש ובמקביל ללוות אותו בהנחיות להצבה, אשר יכללו את מיטב ומירב הידע והנסיון שנלמד אצל גורמים שונים "בתפזורת".
העבודה על הלוח החדש וההנחיות המלוות אותו ארכה מספר שנים, ובשנת 2007 אכן פורסמה טיוטא למהדורה מעודכנת של "תקנות והנחיות להצבת תמרורים – 2007 ", המבוססת על לוח התמרורים החדש - לקראת פרסומו. ניתן להבחין בנקל כי אכן זהו לוח חדש במבנהו ובתכנו. גם ההנחיות המלוות הן בהיקף גדול ורחב . הרבה יותר מאז 1997 לבד ממעמדו החוקי של התמרור, ההבדל בין תמרור לבין שלט הוא שברוב המקרים, לפחות חלק מהמסר של התמרור ניתן באופן גרפי ולא בכתב. היתרון של מסר גרפי הוא מהירות קליטתו ואי התלות שלו בשליטת הנהג בשפה המקומית.  המסרים הגרפים בתמרורים ניתנים בעזרת צורת התמרור, ציבעו, חצים ואיורים המקובלים בכל העולם לצורך זה.

חוברת לוח התמרורים

לוח התמרורים - הודעת התעבורה (קביעת תמרורים), תשע"א - 2010, נוסח משולב ע"פ ק"ת 7434 מיום 05/11/2014.

כללים מנחים למתן פטור מציות לתמרורים.

לוח התמרורים - כרזה 100X70 ס"מ

במטרה להקל על הטמעת לוח החדש ברשויות התימרור, אצל המתכננים ויצרנים, בתוכניות הסדרי התנועה וייצור התמרורים,  הוכנו קבצי התמרורים ( DWG, SCV ) בהתאמה לתוכנות שרטוט וייצור.

קבצי התמרורים ( DWG, SCV ) להורדה

מבנה לוח התמרורים

הלוח מורכב מ - 255 תמרורים + 87 סמלים, ערוכים בעשרה חלקים (קבוצות) ע"פ חלוקה פונקציונלית.
הלוח תואם גם את "אמנת וינה" משנת 1968 על עדכוניה, שישראל חתומה עליה, ואשר קובעת אחידות של התמרורים בכל הארצות החתומות על האמנה.
עיקרי המאפיינים של התמרורים בלוח הם:

חלוקה לחלקים

הלוח בנוי מ-10 חלקים, ע"פ חלוקה לנושאים. בכל אחד מהם רוכזו התמרורים השייכים לנושא של אותו החלק.
 1. אזהרה והתראה
  הכולל את התמרורים בנושא זה שתכליתם להביא בפני הנהג מידע רלוונטי על המצב בהמשך הדרך.
 2. הוריה
  הכולל את התמרורים שבהם המסר הוא בנוסח מחייב (בפקודה), בלי להשאיר לנהג שיקול דעת ו/או בחירה לגבי אופן התגובה. הדבר נובע מן ההשלכות החמורות במיוחד אשר עלולות להיגרם מאי ציות להוראה בתמרור.
 3. מתן זכות קדימה
  חלק חדש, בו רוכזו התמרורים העוסקים במתן זכות הקדימה במקומות ובמצבים שונים (ע"פ החלוקה באמנת וינה)
 4. איסורים והגבלות
  כולל את התמרורים שיש בהם "איסור" או "אל תעשה", איסורי כניסה, איסורי עקיפה, איסורי פניה או נסיעה מעל המהירות המותרת
 5. תחבורה ציבורית
  חלק חדש שנועד לתמוך במדיניות המשרד, כולל את התמרורים והסימונים העוסקים בנושא התחבורה הציבורית והסדרי ההעדפה שלה. נתצי"ם, תחנות אוטובוסים, תחנות רכבת מקומית, תחנות מוניות וכו'
 6. מודיעין והדרכה
  מפרט את שלטי ההדרכה ברשת הכבישים העירונית והבינעירונית, הסדרי חניה והודעות
 7. רמזורים ותמרורי בקרת נתיבים
  כולל את קבוצת התמרורים ה"מתוחכמים" אשר פועלים בהפעלה מרחוק ו/או פולטי אור לסוגיהם. אלה גם מחליפים מסרים, מתחלפים ו"מענינים" וכנראה שכך גם זוכים לתשומת לב ולרמת ציות טובה יותר
 8. סימון על פני הדרך
  מפרט את הסימונים השונים על פני הכביש
 9. תמרורים באתר עבודה
  חלק חדש, הכולל הרחבה ופירוט של קבוצת התמרורים המיועדים להסדרי תנועה באתר עבודה, למשל: תימרור, שילוט וסימון בצבע כתום-שחור
 10. ספח סמלים
  כולל מקבץ של סמלים נבחרים לשימוש בדרכים, בנושאים המענינים נהגים, הולכי רגל, תיירים ועוברי דרך אחרים

צורות

בלוח נעשה שימוש בצורות הגיאומטריות הנפוצות עליהם מתבססים גם לוחות התמרורים הבינלאומיים, כגון: משולש, עגול, מלבן וכו'.

תוקף

תקפם של תמרורים שיש להם היבט מחייב יכול להיות בארבע אפשרויות שונות
 1. עד לצומת הקרוב
 2. עד לביטולו ע"י תמרור אחר לאורך הקטע
 3. עד לקצה הסימון אשר מלווה אותו
 4. עד לביטולו ע"י תמרור אחר במקום אחר, ולאו דוקא באותו קטע (מוגדר גם כתמרור "אזורי")

דברי הסבר ללוח התמרורים 2010

עודכן לאחרונה: חמישי, 08 דצמבר 2016 09:11

 

על סדר היום

רביעי, 18 מרץ 2015
כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
בתאריך 29/03/2015 יכנס לתוקף תיקון תקנות התעבורה בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה, שאושר בועדת הכלכלה של הכנסת ופורסם ברשומות בתאריך 28/01/2015.
קרא עוד...כניסתן לתוקף של תיקון תקנות בנושא הרחבת זכות הקדימה של הולכי רגל במעברי חצייה
רביעי, 11 יולי 2012
בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
קרא עוד...בתאריך 09/07/2012 התפרסם עדכון לוח התמרורים לשנת 2012
שני, 08 אוגוסט 2011
לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים עדכן את לוח תמרורים והוא נכנס לתוקף החל מתאריך 22/06/2011 .
קרא עוד...לוח התמרורים שהושק בדצמבר 2010 עודכן ונכנס לתוקף
רביעי, 26 ינואר 2011
לוח התמרורים 2010 - הודעה לרשויות התימרור המרכזיות
אנו מבקשים להודיע כי ביום 28/12/2010 פורסם ברשומות קובץ התקנות 6956 - לוח התמרורים החדש (2010).
קרא עוד...לוח התמרורים 2010 - הודעה לרשויות התימרור המרכזיות
חוברת תנועה ותחבורה

רשימת מסמכי מדיניות והנחיות מטעם המפקח הארצי על התעבורההתקני תנועה ובטיחות
הוועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות

למעלה