repo upload
Content

רישוי קול - אנחנו כאן כדי לעזור

ברור תוצאת מבחן מעשי

לקבלת תשובה על תוצאת מבחן נהיגה מעשי נא להקיש:
  • מספר תעודת הזהות במלואו (כולל ספרת הביקורת)
  • התאריך בו עמדת בהצלחה במבחן הנהיגה העיוני (תיאוריה) אם קבלת פטור ממבחן הנהיגה העיוני, נא הקש את תאריך הפטור

המידע הרשום באתר לגבי תוצאות הבחינות אינו סופי ורישיון הנהיגה יונפק אך ורק בהסתמך על הרשום של תוצאת מבחן הנהיגה המופיע בטופס הבקשה לרישיון הנהיגה.
עדכון התוצאות מתבצע על בסיס יומי. כמו כן מוצבת מודעה במשרדי הרישוי המקומיים בדבר הנבחנים שעברו.

 

על סדר היום

שלישי, 06 ינואר 2015
הקצאת מספרי רישוי לרכב
החל מתאריך 01/02/2017 יוקצו מספרי רישוי בני שמונה ספרות לכלי רכב חדשים במקום שבע ספרות כיום.
קרא עוד...
חמישי, 30 אוקטובר 2014
לוח זמנים, הרשמה וביצוע מבחן נהיגה עיוני ממוחשב באמצעות שמע (בע"פ)
בתחולה מחודש נובמבר 2014 תבצע רשות הרישוי מבחנים עיוניים בשיטת השמע.
קרא עוד...
רביעי, 27 אוגוסט 2014
רישום הבעלות על מוניות ופרטי רישיונות ההפעלה
בתאריך 1 בספטמבר יכנסו לתוקף תיקון תקנות אשר עניינם ברישום הבעלות על מונית ("הפח") על שם בעל המונית ("הפח") ופרטי רישיון ההפעלה ירשמו על גבי רישיון הרכב.
קרא עוד...
שני, 18 אוגוסט 2014
ביטול הגבלה ברישיון נהיגה לדרגה A1 שניתן לפני שנת 2007
בשנת 2007, בעת כניסת התקינה האירופאית לתוקף, נרשמה הגבלה לבעלי רישיון נהיגה לאופנוע לדרגה A1  שהם רשאים לנהוג באופנוע עד 54.4 כ"ס ולא יותר מ- 500 סמ"ק.
קרא עוד...
רביעי, 23 יולי 2014
דרכי ואופן התשלום של אגרת רישוי לרכב וביצוע מבחן רישוי שנתי לרכב (טסט) במכון רישוי
קרא עוד...