טפסים משרד התחבורה
עמוד הביתאודותטפסיםתחבורה ציבורית

טפסים להגשת בקשה לקבלת רשיון להפעלת מונית

תחבורה ציבורית

בקשה לקבלת רשיון להפעלת מונית לכלל הציבור

הבקשה על נספחיה תוגש באמצעות מגיש הבקשה למשרד המפקח על התעבורה
רח' בנק ישראל 5 קומת כניסה חדר 200 בנין ג'נרי A ירושלים
עליך לצרף לבקשה את כל המסמכים הדרושים לאימות הפרטים עליהם הצהרת בטופס הבקשה, וכן קבלה על תשלום אגרת רישום בבנק הדואר (האגרה לא תוחזר).
אישור על קבלת המסמכים יינתן למגיש הבקשה מייד עם הגשתם.
המסמכים שיש לצרף:
  1. תושב ישראל - יש לצרף אישור משרד הפנים על היותך תושב ישראל
  2. קבלה על תשלום אגרת הרישום. אגרת הרישום לא תוחזר בכל מקרה שהוא

בקשה לקבלת רשיון להפעלת מונית לחברה/תאגיד

את הבקשה, בצירוף הנלווים, יש להגיש: לועדת המוניות רחוב בנק ישראל 5 קומת כניסה חדר 200 בנין ג'נרי A ירושלים. יש לצרף בזה:
  1. עותק מאושר של תעודת רישום התאגיד
  2. עותק מאושר (מרשם החברות או רשם העמותות וכד') המפרט את שמות בעלי תאגיד או מנהליו, וכן מי מהם רשאי לחתום בשם התאגיד
  3. עותק מאושר על החלטת התאגיד על הגשת בקשה לרשיון להפעלת מונית

העברת בעלות על הרכב (הפח) מבעל רישיון ההפעלה לבעל המונית (הפח)

טופס לעניין הודעה על רישיון הפעלה למונית

מחיקת רישיון הפעלה מרישיון הרכב (הפח)

טופס לעניין מחיקת רישיון הפעלה שפורט ברישיון רכב

עודכן לאחרונה: חמישי, 19 מרץ 2015 11:51

 

על סדר היום

שלישי, 25 יולי 2017
מכרז מס' 1/17 למתן שירותים בתחום הטיפול בפניות הציבור בתחבורה הציבורית
חברת איי.אם.סי.ג'י תשתיות ותחבורה בע"מ מזמינה בזה מציעים להגיש הצעות למתן שירותים בתחום הטיפול בפניות הציבור בתחבורה הציבורית, הכל כפי שיפורט במסמכי מכרז זה.
קרא עוד...מכרז מס' 1/17 למתן שירותים בתחום הטיפול בפניות הציבור בתחבורה הציבורית
ראשון, 04 יוני 2017
הארכת תוקף ההנחות למקבלי קצבאות שארים והשלמת הכנסה
משרד התחבורה האריך את תוקף ההנחות למקבלי קצבאות שארים והשלמת הכנסה על פי חוק הביטוח הלאומי, הקיימים כיום, עד לתום שנת 2017.
קרא עוד...הארכת תוקף ההנחות למקבלי קצבאות שארים והשלמת הכנסה
שני, 20 מרץ 2017
הערכות משרד התחבורה לשביתת אגד
ביום ג' ה- 21.03.2017 צפויה חברת אגד להשבית את קווי התחבורה הציבורית שבהפעלתה.
משרד התחבורה נערך למתן מענה בצירים חיוניים.
קרא עוד...הערכות משרד התחבורה לשביתת אגד
חמישי, 09 מרץ 2017
טקס סיום קורס רכז תחבורה ציבורית לאוכלוסייה ערבית
על מנת לצמצם ולסגור את הפער הקיים כיום בין השירות לאוכלוסייה הכללית לשירות לאוכלוסייה הערבית, יש צורך בהשקעה משולבת של שיפור תשתיות והגדלת היצע השירות והסובסידיה הנחוצה להפעלתו.
קרא עוד...טקס סיום קורס רכז תחבורה ציבורית לאוכלוסייה ערבית
למעלה