הובלת מטענים

חוק שירותי הובלה

במטרה להגביר את הבטיחות בהפעלת רכב מסחרי בעת מתן שירות הובלה ולהגן על הצרכן ועל איכות הסביבה, חוקקה הכנסת בשנת 1997 את חוק שירותי הובלה.

בהתאם לחוק, חייב כל נותן שירות הובלה ב רישיון מוביל


רישיון המוביל ניתן לנותן השירות, בודד או תאגיד, בין אם השירות ניתן בתמורה (בתשלום - הובלה בשכר) ובין אם כשירות שלא בתמורה (לצרכיו של המוביל ברכב שבבעלותו או בשליטתו - הובלה עצמית), וכן עבור כל רכב מסחרי שבו יתן את השירות.
חובת הרישיון היא לגבי רכב מסחרי (משא, משא-תומך, גרור, נתמך וכד') שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג ומעלה. בהובלת חומר מסוכן בכמות המפורטת בתקנות, חלה חובת רישיון-מוביל גם על רכב מסחרי שמשקלו הכולל קטן מ- 10,000 ק"ג.
רישיון מוביל יינתן לאחר עמידה בתנאים ובהם: הכשרה מקצועית המתאימה לסוג המטען המובל ולסוג הרכב; ציוד ומתקנים מתאימים; שירותי תחזוקה נאותים לרכב; פיקוח קצין בטיחות; ועוד.

המפקח על התעבורה רשאי לשלול את רשיונו של העובר על התנאים המפורטים בחוק.

חוק שירותי הובלה, התשנ"ז 1997
תקנות שירותי הובלה, התשס"א 2001

עודכן לאחרונה: ראשון, 11 מרץ 2012 14:17

 

על סדר היום

ראשון, 03 אוגוסט 2014
הנחיות התגוננות למשנעי חומ"ס
בעקבות המצב הביטחוני השורר בארצנו, פיקוד העורף מעדכן הנחיות התגוננות לכלל האזרחים במצבים משתנים.
קרא עוד...הנחיות התגוננות למשנעי חומ"ס
רביעי, 26 פברואר 2014
הובלה יבשתית בחירום
משרד התחבורה מעדכן את רשימת המפעלים החיוניים וכלי הרכב הזמינים במשק בשעת חירום.
קרא עוד...הובלה יבשתית בחירום
שלישי, 24 ינואר 2012
בעלי הסמכה כאחראי בטיחות להובלת חומרים מסוכנים יידרשו לעבור קורס ריענון
אגף מטענים ומל"ח מפרסם הוראה חדשה בדבר ביצוע רענון (השתלמות) אחת לשנתיים לכל בעל הסמכה כאחראי בטיחות בשינוע חומרים מסוכנים.
קרא עוד...בעלי הסמכה כאחראי בטיחות להובלת חומרים מסוכנים יידרשו לעבור קורס ריענון
שלישי, 23 אוגוסט 2011
רישיונות כלי רכב מסחריים בהם שם בעל הרכב אינו תואם לשם המוביל
מבדיקה שערכנו נמצא כי ברישיונות מוביל מסוימים קיימים כלי רכב שאינם בבעלות המוביל, זאת בניגוד לחוק שירותי ההובלה התשנ"ז - 1997 ותקנותיו.
קרא עוד...רישיונות כלי רכב מסחריים בהם שם בעל הרכב אינו תואם לשם המוביל
למעלה