הובלת מטענים
עמוד הביתרישוי ופיקוחהובלת מטעניםרשיון מובילרישיון מוביל להובלת חומרים מסוכנים

רישיון מוביל להובלת חומרים מסוכנים

בכדי לקבל רישיון מוביל להובלת חומרים מסוכנים, חייבים להתקיים התנאים הבאים:

 • המבקש הוא תושב ישראל, ואם הוא תאגיד - הוא רשום בישראל
 • לרשותו מקום מתאים למתן שירות ההובלה לרבות מקום חניה לרכב המסחרי
 • המבקש מעסיק אחראי על הניהול:
  • מוביל המפעיל עד 5 כלי רכב ממונעים - עבר קורס הכשרת מוביל.
  • מוביל המפעיל 6 כלי רכב ממונעים ומעלה - מעסיק אחראי על הניהול המקצועי בהובלה מוסמך.
 • פיקוח ע"י קצין בטיחות בתעבורה:
  • מוביל המפעיל עד 10 כלי רכב ממונעים - נמצא תחת פיקוח של קצין בטיחות בתעבורה מוסמך, או של משרד בטיחות שקיבל אישור למתן שירות זה ע"י משרד התחבורה.
  • מוביל המפעיל 11 כלי רכב ממונעים ומעלה - מעסיק קצין בטיחות בתעבורה מוסמך, באישור גף קציני בטיחות.
 • נמצא תחת פיקוח של אחראי על בטיחות הובלת חומר מסוכן מוסמך
 • לרשותו נהג, בעל היתר בר-תוקף להוביל חומר מסוכן
 • לרשותו רכב המתאים להובלת חומר מסוכן - לפי סוג החומר המובל, שגילו אינו עולה על 15 שנים. הרכב עומד בתקנים המתאימים, עבר בדיקה תקופתית ונמצא כשיר
 • ברכב קיים ציוד לכיבוי שריפות, עזרה ראשונה, ציוד מגן אישי לנהג ושלטי אזהרה, הכל בהתאם לתקנות
 • המבקש להוביל חומרים רדיואקטיביים, חייב היתר בר-תוקף לעיסוק בחומרים רדיואקטיביים מאת הממונה על קרינה סביבתית במשרד לאיכות הסביבה. המבקש להוביל חומר רדיואקטיבי בכמות העולה על האמור בתוספת הראשונה לתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"מ- 1980, ימציא אישור מטעם מנהל הועדה לאנרגיה אטומית או ממי שהוא הסמיך לכך.

עודכן לאחרונה: חמישי, 29 מרץ 2012 12:18

 

על סדר היום

ראשון, 03 אוגוסט 2014
הנחיות התגוננות למשנעי חומ"ס
בעקבות המצב הביטחוני השורר בארצנו, פיקוד העורף מעדכן הנחיות התגוננות לכלל האזרחים במצבים משתנים.
קרא עוד...הנחיות התגוננות למשנעי חומ"ס
רביעי, 26 פברואר 2014
הובלה יבשתית בחירום
משרד התחבורה מעדכן את רשימת המפעלים החיוניים וכלי הרכב הזמינים במשק בשעת חירום.
קרא עוד...הובלה יבשתית בחירום
שלישי, 24 ינואר 2012
בעלי הסמכה כאחראי בטיחות להובלת חומרים מסוכנים יידרשו לעבור קורס ריענון
אגף מטענים ומל"ח מפרסם הוראה חדשה בדבר ביצוע רענון (השתלמות) אחת לשנתיים לכל בעל הסמכה כאחראי בטיחות בשינוע חומרים מסוכנים.
קרא עוד...בעלי הסמכה כאחראי בטיחות להובלת חומרים מסוכנים יידרשו לעבור קורס ריענון
שלישי, 23 אוגוסט 2011
רישיונות כלי רכב מסחריים בהם שם בעל הרכב אינו תואם לשם המוביל
מבדיקה שערכנו נמצא כי ברישיונות מוביל מסוימים קיימים כלי רכב שאינם בבעלות המוביל, זאת בניגוד לחוק שירותי ההובלה התשנ"ז - 1997 ותקנותיו.
קרא עוד...רישיונות כלי רכב מסחריים בהם שם בעל הרכב אינו תואם לשם המוביל
למעלה