עמוד הבית - רכב ושירותי תחזוקה

אישור הקצאת קרקעות להקמת מוסכים

משרד התחבורה נדרש לתת המלצות לפניית משרד התמ"ת / המינהל לפיתוח אזורי, לגבי הקצאת קרקעות להקמת מוסכים באזורי פיתוח. האישור /אי אישור נמסר למשרד התמ"ת בלבד.

קבלת השירות
1.פניה של תמ"ת - מינהל לפיתוח אזורי בצרוף כל המסמכים הנלווים
2.למסמך הבקשה יצורפו המסמכים הבאים:
 • מסמך המנמק את הצורך ואת היקף העבודה המתוכנן
 • תוכנית טופוגרפית של המקום המבוקש (תכנון אדריכלי)
 • כתב התחייבות על שימוש בקרקע לתפעול מוסך, לאחר קבלת האישורים המתאימים.
 • הצגת מנהלים מקצועיים (כתבי הסמכה) בהתאם למחלקות המבוקשות

המסמכים יועברו למפקח האזורי הרלבנטי לצורך גיבוש חוות דעת

תהליך אישור

 • בדיקת המסמכים
 • ביקור של המפקח האזורי של אגף הרכב
 • ביקור של ועדה ממונה (אד הוק), במקרה של בקשה להקצאה לשטח מעל 3 דונם
 • הפקת דו"ח ביקור וגיבוש המלצה לרשות המוסמכת (תחום שירותי תחזוקה)
 • קבלת החלטה על ידי הרשות המוסמכת והעברת ההמלצה/אי המלצה למשרד התמ"ת

מחויבות לשירות

 • בדיקת מסמכים תוך שבוע ממועד קבלתם
 • ביקור מתואם עם המבקש תוך שבועיים ממועד קבלת המסמכים המלאה
 • בדיקה של המקום בהתאם לקריטריונים ידועים מראש
 • המלצה לרשות המוסמכת תוך 7 ימים ממועד הביקור
 • המלצה ל-מ. התמ"ת תוך 14 יום ממועד ביקור בשטח המיועד (אישור הרשות המוסמכת)

הערה: היזם נדרש בכל מקרה להוציא רשיון מפעל לצורך הפעלת המוסך.

עודכן לאחרונה: שני, 28 יוני 2010 15:04

 

על סדר היום

שני, 17 יולי 2017
תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם הוראת נוהל שמטרתה להסדיר את התנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף לרכב הפטור מחובת רישום ורישוי, גרור, נתמך, טרקטור, טרקטור משא, מכונה ניידת (למעט עגורן נייד שהוא מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה משולבת שכושר ההרמה שלה עולה על 150 טון).
קרא עוד...תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
שלישי, 13 יוני 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
לאחרונה התקיים שימוע באגף הרכב ושירותי תחזוקה בשל חשש ממשי כי יבוא אישי של רכב לישראל נעשה באמצעות צד ג', שאיננו בעל רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 (להלן-חוק הרישוי).
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
שני, 22 מאי 2017
העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
החל מ- 01/06/2017, יוכל כל בעל ציוד מכני הנדסי לבצע את הפעולות הבאות: העברת בעלות, שעבוד, עיקול וביטול כלי צמ"ה במחוזות הרישוי באזור מגוריו.
קרא עוד...העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
חמישי, 02 מרץ 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
מטרתו של נוהל זה להסדיר את נושא הגבהת הרכבים עד ל- 50 מ"מ ותוקפו יחל מיום 01.03.2017.
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
שני, 09 ינואר 2017
בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע על קיום בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב), התשע"ז-2016.
קרא עוד...בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
למעלה