עמוד הבית - רכב ושירותי תחזוקה
עמוד הביתרישוי ופיקוחרכב ושירותי תחזוקהמפעלי שירותי תחזוקהמתן רשיון להקמת מוסך מרכזי ומוסכי שירות ברשת היבואן

מתן רשיון להקמת מוסך מרכזי ומוסכי שירות ברשת היבואן

יבואנים חייבים לנהל מוסך שירות מרכזי כבעלים או מפעילים ולפחות שלושה מוסכי שירות ברחבי הארץ (בצפון, במרכז ובדרום) כתנאי לאישור יבוא כלי רכב. באחריות תחום שירותי תחזוקה לאשר כי המוסך המרכזי ומוסכי הרשת עומדים בדרישות התקינה והנחיות משרד התחבורה. התעודה מתחדשת כל שנתיים לאחר בדיקה .
תנאי סף
 • הגשת בקשה על גבי טופס מתאים
 • נסח טאבו או הסכם חכירה ממינהל מקרקעי ישראל של שטח המוסך המרכזי וארבעת המוסכים שבבעלותו או שבהפעלתו
 • העברת חוזי התקשרות עם המוסכים ברשת
 • צירוף ספרות מקצועית
 • פרטי מנהל שירות ארצי - מסמכי השכלה ותעודות הסמכה
 שלבי קבלת האישור
 • בקרת מסמכים שהועברו על ידי היבואן והתאמתם לדרישות
 • ביקור באתר המוסך המרכזי ובדיקתו בהתאם לרשימה ידועה מראש
 • הגשת דוח ליבואן על ליקויים שיש לתקן , אם ישנם כאלה
 • ביקור חוזר תוך שבועיים מקבלת ההודעה לבקרת תיקון הליקויים
 • המלצה לממונה על היבוא על עמידת היבואן בדרישות בתחום שירותי התחזוקה, על גבי טופס חוות דעת לחידוש רישיון יבוא
 • הפקת תעודת אישור
המחויבות לשירות
 • בהירות המידע - היבואן מקבל את נוהל מס. 37 - "תקן מוסכי שירות לרכב פרטי, מסחרי עד 3.5 טון, מעל 3.5 טון, אופנועים וקטנועים" הכולל את כל המידע הנדרש לצורך קבלת האישור
 • בדיקת כל מסמכי היבואן תוך שבוע ממועד קבלתם והודעה ליבואן בהתאם
 • ביקור באתר היבואן תוך חודש ממועד אישור המסמכים, בתיאום עם היבואן
 • השארת דוח בדיקה בידי היבואן על מנת שיוכל לתקן הטעון תיקון בהתאם
 • ביצוע ביקור חוזר תוך שבועיים ממועד קבלת הודעה בכתב על תיקון ליקויים
 • דיווח לממונה על היבוא במשרד תוך שבוע ממועד אישור האתר על ידי הבודק של המשרד
 • הפקת תעודת אישור תוך 30 יום ממועד הביקור
 • בניית תוכנית עבודה שנתית לביקורים במוסכים המרכזיים פעמיים בשנה

עודכן לאחרונה: שני, 07 יוני 2010 11:23

 

על סדר היום

חמישי, 02 מרץ 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
מטרתו של נוהל זה להסדיר את נושא הגבהת הרכבים עד ל- 50 מ"מ ותוקפו יחל מיום 01.03.2017.
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
שני, 09 ינואר 2017
בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע על קיום בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב), התשע"ז-2016.
קרא עוד...בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
ראשון, 04 דצמבר 2016
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע כי חלה חובת תשלום אגרה כתנאי לבחינת בקשה לרישיון ליבוא אישי
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע כי חלה חובת תשלום אגרה כתנאי לבחינת בקשה לרישיון ליבוא אישי
חמישי, 03 נובמבר 2016
הנחיות לתהליך יבוא רכב מסחרי באופן מקוון
בתהליך החדש נעשה שימוש בטופס ממוחשב ובמערכת מסלול, באמצעות הטופס מגישים את הבקשה ליבוא, ובאמצעות המערכת ניתן לעקוב אחר סטטוס הבקשה ולראות את האישורים שניתנו לבקשה.
קרא עוד...הנחיות לתהליך יבוא רכב מסחרי באופן מקוון
שני, 16 מאי 2016
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע על שינויים בקבלת קהל בתאריכים 18-19/05/2016
בתאריכים אלו, מחלקת צמ"ה/מוסכים/סחר/שמאים/תקינה/יבוא לא יקבלו קהל ולא יהיה מענה טלפוני עקב יציאה לכנס דו יומי לעובדי אגף הרכב.
למעלה