עמוד הבית - רכב ושירותי תחזוקה
עמוד הביתפרסומיםמבזקיםאגף הרכב ושירותי תחזוקההנחיות למוסכים לביצוע שומת נזיקין לכלי רכב

הנחיות למוסכים לביצוע שומת נזיקין לכלי רכב

לאחרונה הגיעו לתחום שירות תחזוקה באגף הרכב תלונות על ביצוע שומת נזיקין לכלי רכב, על-ידי אנשים שלא הוסמכו לכך, וביניהם בעלי מוסכים או מנהלים מקצועיים. פעולה זאת היא בלתי חוקית ולכן הוחלט לרענן את ההנחיות בנושא ביצוע חוות דעת (שומה) לכלי רכב.

הביסוס החוקי

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב) תש"ם, 1980 מגדיר כדלקמן:
  • שמאי רכב - "מי שרשום בפנקס השמאים"
  • שמאות רכב - "עיסוק בשומה ובהערכת שווי של הרכב ונזקים שנגרמו לרכב בתאונה או מכל סיבה אחרת"
  • סעיף 2 לצו - "לא יעסוק אדם בשמאות רכב אלא אם הוא רשום בפנקס שמאי הרכב ובידו תעודה בת תוקף"
  • סעיף 10 ב' לצו - "שמאי לא ייתן חוות דעת על רכב אלא על סמך בדיקתו או לאחר שפיקח על מתמחה שנתן אותה, חתימה של השמאי על חוות דעת תחייב אותו"

הנחיות מקצועיות

  • רק שמאי רכב מוסמך שרשום בפנקס השמאים רשאי לבצע שומת נזיקין לכלי רכב ולקבוע את ערך הנזק הגולמי וירידת ערך
  • לא לבצע עבודות ששייכות לתחום עיסוקו של שמאי רכב, כמו כן הנחיה זו הינה לכלל בעלי המקצוע במוסך

כל עוד אדם אינו עונה על הדרישות האמורות בצו הפיקוח ובתקנות לעיל - חל עליו איסור לעסוק במתן שומה כל-שהיא

עיסוק מוסכים בעריכת שומה

 

תחבורה יבשתית

הודעות הדובר
שלישי, 18 יולי 2017
הרשות הארצית לתחבורה ציבורית זכתה בפרס הלאומי לאיכות ומצוינות במגזר הציבורי
קרא עוד...הרשות הארצית לתחבורה ציבורית זכתה בפרס הלאומי לאיכות ומצוינות במגזר הציבורי
ראשון, 09 יולי 2017
היסטוריה. ממחר בכבישים: לוחיות רישוי בנות 8 ספרות
קרא עוד...היסטוריה. ממחר בכבישים: לוחיות רישוי בנות 8 ספרות
שני, 03 יולי 2017
הרפורמה בתחבורה הציבורית נמשכת חברת מטרופולין זכתה במכרז להפעלת תחבורה ציבורית באשכול השרון שבמטרופולין גוש דן
קרא עוד...הרפורמה בתחבורה הציבורית נמשכת חברת מטרופולין זכתה במכרז להפעלת תחבורה ציבורית באשכול השרון שבמטרופולין גוש דן
שני, 26 יוני 2017
משדרגים את מצבת האוטובוסים של חברת דן. השר כץ: חברת דן תרכוש מיידית 330 אוטובוסים חדישים המהווים יותר מרבע מצי הרכב של החברה
קרא עוד...משדרגים את מצבת האוטובוסים של חברת דן. השר כץ: חברת דן תרכוש מיידית 330 אוטובוסים חדישים המהווים יותר מרבע מצי הרכב של החברה
לוח התמרורים הישראלי
לוח התמרורים הישראלי
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
קריאה חוזרת בטיחותית
קריאה חוזרת בטיחותית
תוצרים ודגמים של כלי רכב
תוצרים ודגמים של כלי רכב
שאלון משיט אופנוע ים
שאלון משיט אופנוע ים
תעודת משיט
בירור תוצאת מבחנים לקבלת תעודת משיט
דו''חות חקירה בטיחותיים
דו''חות חקירה בטיחותיים
למעלה