עמוד הבית - רכב ושירותי תחזוקה
עמוד הביתפרסומיםמבזקיםאגף הרכב ושירותי תחזוקההנחיות למוסכים לביצוע שומת נזיקין לכלי רכב

הנחיות למוסכים לביצוע שומת נזיקין לכלי רכב

לאחרונה הגיעו לתחום שירות תחזוקה באגף הרכב תלונות על ביצוע שומת נזיקין לכלי רכב, על-ידי אנשים שלא הוסמכו לכך, וביניהם בעלי מוסכים או מנהלים מקצועיים. פעולה זאת היא בלתי חוקית ולכן הוחלט לרענן את ההנחיות בנושא ביצוע חוות דעת (שומה) לכלי רכב.

הביסוס החוקי

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב) תש"ם, 1980 מגדיר כדלקמן:
  • שמאי רכב - "מי שרשום בפנקס השמאים"
  • שמאות רכב - "עיסוק בשומה ובהערכת שווי של הרכב ונזקים שנגרמו לרכב בתאונה או מכל סיבה אחרת"
  • סעיף 2 לצו - "לא יעסוק אדם בשמאות רכב אלא אם הוא רשום בפנקס שמאי הרכב ובידו תעודה בת תוקף"
  • סעיף 10 ב' לצו - "שמאי לא ייתן חוות דעת על רכב אלא על סמך בדיקתו או לאחר שפיקח על מתמחה שנתן אותה, חתימה של השמאי על חוות דעת תחייב אותו"

הנחיות מקצועיות

  • רק שמאי רכב מוסמך שרשום בפנקס השמאים רשאי לבצע שומת נזיקין לכלי רכב ולקבוע את ערך הנזק הגולמי וירידת ערך
  • לא לבצע עבודות ששייכות לתחום עיסוקו של שמאי רכב, כמו כן הנחיה זו הינה לכלל בעלי המקצוע במוסך

כל עוד אדם אינו עונה על הדרישות האמורות בצו הפיקוח ובתקנות לעיל - חל עליו איסור לעסוק במתן שומה כל-שהיא

עיסוק מוסכים בעריכת שומה

 
לוח התמרורים הישראלי
לוח התמרורים הישראלי
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
טבלת הניקוד על עבירות תנועה
קריאה חוזרת בטיחותית
קריאה חוזרת בטיחותית
תוצרים ודגמים של כלי רכב
תוצרים ודגמים של כלי רכב
שאלון משיט אופנוע ים
שאלון משיט אופנוע ים
תעודת משיט
בירור תוצאת מבחנים לקבלת תעודת משיט
דו''חות חקירה בטיחותיים
דו''חות חקירה בטיחותיים

תחבורה יבשתית

הודעות הדובר
ראשון, 13 אוגוסט 2017
הקלות משמעותיות לנהגים. מהיום: עולים חדשים, תושבים חוזרים ועובדים זרים פטורים ממבחן נהיגה מעשי (טסט)
קרא עוד...הקלות משמעותיות לנהגים. מהיום: עולים חדשים, תושבים חוזרים ועובדים זרים פטורים ממבחן נהיגה מעשי (טסט)
ראשון, 06 אוגוסט 2017
תמיכה גם בועדת הכספים של הכנסת: אושרה תכנית השר כץ להנחה של 1,500 שקלים באגרת הרישוי לרכב עם מערכות מצילות חיים
קרא עוד...תמיכה גם בועדת הכספים של הכנסת: אושרה תכנית השר כץ להנחה של 1,500 שקלים באגרת הרישוי לרכב עם מערכות מצילות חיים
שלישי, 25 יולי 2017
קו מהיר לנגב. בעקבות החלטת השר כץ: החל מספטמבר - רכבת מהירה בין באר שבע לת"א
קרא עוד...קו מהיר לנגב. בעקבות החלטת השר כץ: החל מספטמבר - רכבת מהירה בין באר שבע לת"א
חמישי, 20 יולי 2017
מהפכה בשירותי הרישוי. כמו באירופה: רישיון נהיגה עד גיל 70 לכלי רכב פרטיים ואופנועים
קרא עוד...מהפכה בשירותי הרישוי. כמו באירופה: רישיון נהיגה עד גיל 70 לכלי רכב פרטיים ואופנועים
למעלה