עמוד הבית - רכב ושירותי תחזוקה
עמוד הביתרישוי ופיקוחרכב ושירותי תחזוקהמפעלי שירותי תחזוקהערעור על גובה מחיר השומה (ועדת ערר - שמאים)

ערעור על גובה מחיר השומה (ועדת ערר - שמאים)

בהתאם לסעיף 9(ד') לצו הפיקוח על מוצרים ושירותים (שמאי רכב) תש"ם- 1980, קיימת ועדת ערר לשמאות רכב שנועדה לבחון ערעורים של לקוחות על גובה השומה שנקבעה להם על ידי שמאי הרכב.
הפנייה תהיה מלווה בחוות דעת נגדית של שמאי רכב בלבד,כאשר השומה הנגדית תינתן באותו מצב הרכב שבו ניתנה החוות הדעת הראשונה ולפני תיקון.

משרדנו עוסק רק בהיבטים מקצועיים הקשורים לחוות הדעת ולא והיבטים כלכליים כגון מחירי שעות עבודה או חלפים.
במידה ונושא המחלוקת נידון בבית המשפט, אין משרדנו מטפל בפנייה.

הגשת פניה
המערער יגיש פניה בכתב שתכלול את המרכיבים הבאים:
  • שומה שנקבעה לו על ידי השמאי
  • שומה נגדית שקיבל משמאי מוסמך
  • מסמך חתום על ידי עורך השומה הנגדית המציין את ההבדלים בשומות ואת הסיבות להבדל

הטיפול בערעור

  • אישור קבלה: המערער יקבל אישור על הגשת הערר תוך 14 ימים ממועד קבלת הערעור
  • תגובת השמאי נשוא הערעור: השומה הנגדית תועבר להתייחסות השמאי הראשון ומתן תגובה ( עליו להשיב תוך 21 יום)
  • השלמת פרטים: פניה למערער או לכל גורם אחר להשלמת פרטי התלונה
  • דיון בועדת הערר: הערר ותגובת השמאי יועברו לדיון בועדת הערער. הצדדים יוזמנו, בהתאם לצורך, להופיע בועדת הערר לתת את התייחסותם

החלטות

  • ועדת הערער בהחלטתה ממליצה לרשות המוסמכת לגבי השומה הסופית (לרבות קביעה על אובדן מוחלט TOTAL LOST או ביטולו)
  • הרשות המוסמכת תקבל את החלטתה בהתייחס להמלצת ועדת הערר. במידת הצורך תועבר ההחלטה גם למשרד הרישוי לצורך שינוי סטטוס רישום כלי הרכב
  • המערער והשמאים המעורבים יקבלו הודעה על החלטות הרשות המוסמכת וועדת הערר

עודכן לאחרונה: רביעי, 11 אוגוסט 2010 17:38

 

על סדר היום

חמישי, 02 מרץ 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
מטרתו של נוהל זה להסדיר את נושא הגבהת הרכבים עד ל- 50 מ"מ ותוקפו יחל מיום 01.03.2017.
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
שני, 09 ינואר 2017
בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע על קיום בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב), התשע"ז-2016.
קרא עוד...בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
ראשון, 04 דצמבר 2016
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע כי חלה חובת תשלום אגרה כתנאי לבחינת בקשה לרישיון ליבוא אישי
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע כי חלה חובת תשלום אגרה כתנאי לבחינת בקשה לרישיון ליבוא אישי
חמישי, 03 נובמבר 2016
הנחיות לתהליך יבוא רכב מסחרי באופן מקוון
בתהליך החדש נעשה שימוש בטופס ממוחשב ובמערכת מסלול, באמצעות הטופס מגישים את הבקשה ליבוא, ובאמצעות המערכת ניתן לעקוב אחר סטטוס הבקשה ולראות את האישורים שניתנו לבקשה.
קרא עוד...הנחיות לתהליך יבוא רכב מסחרי באופן מקוון
שני, 16 מאי 2016
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע על שינויים בקבלת קהל בתאריכים 18-19/05/2016
בתאריכים אלו, מחלקת צמ"ה/מוסכים/סחר/שמאים/תקינה/יבוא לא יקבלו קהל ולא יהיה מענה טלפוני עקב יציאה לכנס דו יומי לעובדי אגף הרכב.
למעלה