עמוד הבית - רכב ושירותי תחזוקה
עמוד הביתרישוי ופיקוחרכב ושירותי תחזוקהדרישות חובה לרכב מנועידרישות חובה לרכב מנועי (פרט לרכב דו גלגלי) 2005-2010

דרישות חובה לרכב מנועי (פרט לרכב דו גלגלי) 2005-2010

Israeli Mandatory Requirements
Vehicles Category ( M1) Calendar Year 2010 להורדה
Vehicles Category (M) (N) Calendar Year 2010 להורדה
Vehicles Categories (M) (N) Calendar Year 2010
Carry Over from Calendar Year 2009
להורדה
Vehicles Category ( M1) Calendar Year 2009 להורדה
Vehicles Category (M) (N) Calendar Year 2009 להורדה
Vehicles Categories (M) (N) Calendar Year 2009
Carry Over from Calendar Year 2008
להורדה
Vehicles Category ( M1) Calendar Year 2008 להורדה
Vehicles Category (M) (N) Calendar Year 2008 להורדה
Vehicles Category (M1) Model Year 2008 להורדה
Vehicle Categories (M) (N) Model Year 2008 להורדה
Vehicles Categories (M) (N) Model Year 2008
Carry Over from 2007 Models
להורדה
Vehicles Category (M1) Model Year 2007 להורדה
Vehicle Categories (M) (N) Model Year 2007 להורדה
Vehicles Categories (M) (N) Model Year 2007
Carry Over from 2006 Models
להורדה
Vehicles Category (M1) Model Year 2006 להורדה
Vehicle Categories (M) (N) Model Year 2006 להורדה
Vehicles Categories (M) (N) Model Year 2006
Carry Over from 2005 Models
להורדה
Vehicle Category (M) Model Year 2005 להורדה
Vehicles Category (M) Model Year 2005
Carry Over from 2004 Models
להורדה
Vehicles Category (N) Model Year 2005
Carry over from 2004 Models
להורדה
Vehicle Category (N) Model Year 2005 להורדה
Wvta Category (M1) Model Year 2005 להורדה
Instruction for Filling Out IMR FORMS for model year 2005 and CARRY-OVER from 2004 modeles for categories M,N,O
להורדה

עודכן לאחרונה: רביעי, 21 מרץ 2012 11:20

 

על סדר היום

חמישי, 27 יולי 2017
החלפת לוחית רישוי פגומה
משרד התחבורה, אגף הרכב ושירותי תחזוקה מבקש להביא לידיעת הציבור על החלפת לוחית רישוי פגומה.
קרא עוד...החלפת לוחית רישוי פגומה
שני, 17 יולי 2017
תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם הוראת נוהל שמטרתה להסדיר את התנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף לרכב הפטור מחובת רישום ורישוי, גרור, נתמך, טרקטור, טרקטור משא, מכונה ניידת (למעט עגורן נייד שהוא מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה משולבת שכושר ההרמה שלה עולה על 150 טון).
קרא עוד...תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
שלישי, 13 יוני 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
לאחרונה התקיים שימוע באגף הרכב ושירותי תחזוקה בשל חשש ממשי כי יבוא אישי של רכב לישראל נעשה באמצעות צד ג', שאיננו בעל רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 (להלן-חוק הרישוי).
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
שני, 22 מאי 2017
העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
החל מ- 01/06/2017, יוכל כל בעל ציוד מכני הנדסי לבצע את הפעולות הבאות: העברת בעלות, שעבוד, עיקול וביטול כלי צמ"ה במחוזות הרישוי באזור מגוריו.
קרא עוד...העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
חמישי, 02 מרץ 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
מטרתו של נוהל זה להסדיר את נושא הגבהת הרכבים עד ל- 50 מ"מ ותוקפו יחל מיום 01.03.2017.
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
למעלה