עמוד הבית - רכב ושירותי תחזוקה

נהלים לתקינות כלי רכב

מספרשם הוראת נוהלמתאריךקובץ
H-02-2016 הגבהת רכבים עד 50 מ"מ 01/03/2017 להורדה
T-02-2016 יישום התקן הישראלי לגלגינוע עם מנוע עזר 18/08/2016 להורדה
T0-12-2011 קביעת כושר גרירה של רכב הגורר מסוג M1, N1, N2 עבור גרורים מסוג O1 ו- O2 24/03/2016 להורדה
T-01-2016 עדכון כושר גרירה לרכבים במשקל כולל עד 2200 ק"ג 21/03/2016 להורדה
03/13 מערכות בטיחות בכלי רכב מסוגים M1 ו- N1 31/12/2015 להורדה
00042211 קריטריונים להגדרת רכב כאמבולנס 29/10/2015 להורדה
T03-08/2012 פנסי אזהרה מהבהבים או מסתובבים 16/08/2015 להורדה
20689114 נוהל ייצור מחדש לנתמכים בעלי 2 סרנים - התאמה למשקלים בשנת 2015 23/02/2015 להורדה
T-01-2015 מתלי אוויר (קיט) להתקנה ברכבי נכים בעלי מרכב אחוד (VAN) במשקל כולל עד 5000 ק''ג 23/02/2015 להורדה
017/14 התקנת פגושים אחוריים לרכב מסחרי פתוח (Pick Up) מסוג N1,N2 24/11/2014 להורדה
23 חובת דיווח לרשות הרישוי על הצורך ברישום הערה ברישיון כשהרכב ניזוק 01/08/2014 להורדה
T-01-2013 קביעת קוד דגם לכלי רכב 14/02/2013 להורדה
T09-2011 הטבעת מספרי מנועים מיבוא ו/או מספרי שלדות בכלי רכב 01/01/2013 להורדה
T08-2011 אישור מטביעים מורשים למנועים מיבוא ו/או מספרי שלדות בכלי רכב 01/01/2013 להורדה
005/2012 הטבה באגרת רישוי לכלי רכב מקטגוריות N2 ו-N3 בעלי מערכת בקרת יציבות 23/12/2012 להורדה
T-01-2012 אישור התקנת מגדלי קידוח ע"ג רכב מסחרי 19/03/2012 להורדה
08/2003 הוראות נוהל לבדיקות אורות 18/06/2012 להורדה
T-01-2011 אישור התקנת משאבות בטון ע"ג רכב מסחרי 20/01/2011 להורדה
T0211001 נוהל אישור פנסי חזית העומדים בתקינה אמריקאית ביבוא אישי של רכב מסוג M1 30/08/2011 להורדה
T030315 נוהל אישור דגם אב-טיפוס לרכב מסוג N1 ,M1 06/03/2011 להורדה
T-12-04 אישור מכירת כלי רכב עבור מכרזים פומביים 21/12/2010 להורדה
T 0211-02 בדיקת רכב ביבוא אישי לפי תקנה 309 לתקנות התעבורה 06/10/2010 להורדה
T 0211-01 יישום התקן האירופאי לאופניים עם מנוע עזר 22/07/2010 להורדה
T010012 בדיקת יציבות רכב מסחרי מסוג N3 בעל 2 או 3 משטחי הובלה להובלת רכב 15/09/2009 להורדה
T010012 התקנת שילוט בדבר הגבלת נוסעים בעמידה באוטובוסים בינעירוניים 17/03/2009 להורדה
T0404009 שינוי מבנה בגרורים ונתמכים במשקל כולל מותר העולה על 10 טון 18/06/2008 להורדה
T0403010 הוראת נוהל רכב להובלת נפטרים 20/01/2008 להורדה
T0100011 פטור מחובת נשיאת גלגל חילוף ברכב עבודה,רכב מסחרי, אוטובוס, גרור או נתמך 14/07/2008 להורדה
04159107 תיבת הילוכים אוטומטית ברכב מסחרי להובלת רכב 25/04/2007 להורדה
T0304002 נוהל שלוחה אחורית ברכב משא 8X4 עם שלישיית סרנים אחוריים 01/08/2006 להורדה
61044 חובת התקנת מחבר חשמל של 13 פינים בגרורים שמשקלם עד 3.5 טון שנת ייצור 2007 02/07/2006 להורדה
60054 גרורים בעלי צמד סרנים מרכזיים שמשקלם מעל 3.5 טון 15/03/2006 להורדה
60064 אמצעי גרירה וריתום ברכב מסחרי שמשקלו עולה על 3.5 טון ואינו עולה על 12 טון 22/03/2006 להורדה
5016651 מפרט דרישות חובה למונית ורכב סיור 29/03/2005 להורדה
5016203 מפרט טכני לביצוע בדיקה והרכבה של מסגרת בטיחות לטרקטורונים 25/01/2004 להורדה
  דרישות חובה לטיוליות 01/07/2002 להורדה
  רכב להסעת ילדים נכים (מפרט טכני) 25/01/1995 להורדה
154-526 הצעה לדרישות חובה לגרורים הנגררים על ידי טרקטורים 25/04/1986 להורדה

עודכן לאחרונה: רביעי, 24 מאי 2017 14:10

 

על סדר היום

שני, 17 יולי 2017
תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם הוראת נוהל שמטרתה להסדיר את התנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף לרכב הפטור מחובת רישום ורישוי, גרור, נתמך, טרקטור, טרקטור משא, מכונה ניידת (למעט עגורן נייד שהוא מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה משולבת שכושר ההרמה שלה עולה על 150 טון).
קרא עוד...תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
שלישי, 13 יוני 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
לאחרונה התקיים שימוע באגף הרכב ושירותי תחזוקה בשל חשש ממשי כי יבוא אישי של רכב לישראל נעשה באמצעות צד ג', שאיננו בעל רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 (להלן-חוק הרישוי).
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
שני, 22 מאי 2017
העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
החל מ- 01/06/2017, יוכל כל בעל ציוד מכני הנדסי לבצע את הפעולות הבאות: העברת בעלות, שעבוד, עיקול וביטול כלי צמ"ה במחוזות הרישוי באזור מגוריו.
קרא עוד...העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
חמישי, 02 מרץ 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
מטרתו של נוהל זה להסדיר את נושא הגבהת הרכבים עד ל- 50 מ"מ ותוקפו יחל מיום 01.03.2017.
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
שני, 09 ינואר 2017
בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע על קיום בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב), התשע"ז-2016.
קרא עוד...בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
למעלה