עמוד הבית - רכב ושירותי תחזוקה

דרישות לציוד מכני הנדסי

תקנות התעבורה אינן מגדירות ציוד מכני הנדסי כרכב, אך מבחינת אגף הרכב ההתייחסות לציוד זה היא באופן הדומה לכלי רכב, על כל המשתמע מכך. בגף צ.מ.ה מתקיימות כל הפונקציות המחלקתיות המצויות באגף הרכב וכן מבוצעים בו כל הליכי הרישום והרישוי של הציוד. בחלק זה ניתן למצוא מידע על הדרישות לפעילות הרישוי של ציוד מכני הנדסי.
1 דרישות חובה למלגזות לשנה הקלנדארית 2017
2 דרישות חובה לציוד מכני הנדסי לשנה הקלנדארית 2017
3 דרישות חובה למלגזות לשנה הקלנדארית 2016
4 דרישות חובה לציוד מכני הנדסי לשנה הקלנדארית 2016
5 דרישות חובה למלגזות הרמה לשנה הקלנדארית 2015
6 דרישות חובה לציוד מכני הנדסי לשנה הקלנדארית 2015
7 דרישות חובה למלגזות הרמה לשנה הקלנדארית 2014
8 דרישות חובה לציוד מכני הנדסי לשנה הקלנדארית 2014
9 דרישות חובה לציוד מכני הנדסי לשנה הקלנדארית 2013
10 דרישות חובה למלגזות לשנה הקלנדארית 2013
11 דרישות חובה לציוד מכני הנדסי לשנה הקלנדארית 2012
12 דרישות חובה למלגזות לשנה הקלנדארית 2012
13 דרישות חובה למלגזות 2008-2011
14 דרישות חובה לציוד מכני הנדסי 2008-2011

על סדר היום

שני, 22 מאי 2017
העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
החל מ- 01/06/2017, יוכל כל בעל ציוד מכני הנדסי לבצע את הפעולות הבאות: העברת בעלות, שעבוד, עיקול וביטול כלי צמ"ה במחוזות הרישוי באזור מגוריו.
קרא עוד...העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
חמישי, 02 מרץ 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
מטרתו של נוהל זה להסדיר את נושא הגבהת הרכבים עד ל- 50 מ"מ ותוקפו יחל מיום 01.03.2017.
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
שני, 09 ינואר 2017
בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע על קיום בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב), התשע"ז-2016.
קרא עוד...בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
ראשון, 04 דצמבר 2016
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע כי חלה חובת תשלום אגרה כתנאי לבחינת בקשה לרישיון ליבוא אישי
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע כי חלה חובת תשלום אגרה כתנאי לבחינת בקשה לרישיון ליבוא אישי
חמישי, 03 נובמבר 2016
הנחיות לתהליך יבוא רכב מסחרי באופן מקוון
בתהליך החדש נעשה שימוש בטופס ממוחשב ובמערכת מסלול, באמצעות הטופס מגישים את הבקשה ליבוא, ובאמצעות המערכת ניתן לעקוב אחר סטטוס הבקשה ולראות את האישורים שניתנו לבקשה.
קרא עוד...הנחיות לתהליך יבוא רכב מסחרי באופן מקוון
למעלה