עמוד הבית - רכב ושירותי תחזוקה

דרישות לציוד מכני הנדסי

תקנות התעבורה אינן מגדירות ציוד מכני הנדסי כרכב, אך מבחינת אגף הרכב ההתייחסות לציוד זה היא באופן הדומה לכלי רכב, על כל המשתמע מכך. בגף צ.מ.ה מתקיימות כל הפונקציות המחלקתיות המצויות באגף הרכב וכן מבוצעים בו כל הליכי הרישום והרישוי של הציוד. בחלק זה ניתן למצוא מידע על הדרישות לפעילות הרישוי של ציוד מכני הנדסי.
1 דרישות חובה למלגזות לשנה הקלנדארית 2017
2 דרישות חובה לציוד מכני הנדסי לשנה הקלנדארית 2017
3 דרישות חובה למלגזות לשנה הקלנדארית 2016
4 דרישות חובה לציוד מכני הנדסי לשנה הקלנדארית 2016
5 דרישות חובה למלגזות הרמה לשנה הקלנדארית 2015
6 דרישות חובה לציוד מכני הנדסי לשנה הקלנדארית 2015
7 דרישות חובה למלגזות הרמה לשנה הקלנדארית 2014
8 דרישות חובה לציוד מכני הנדסי לשנה הקלנדארית 2014
9 דרישות חובה לציוד מכני הנדסי לשנה הקלנדארית 2013
10 דרישות חובה למלגזות לשנה הקלנדארית 2013
11 דרישות חובה לציוד מכני הנדסי לשנה הקלנדארית 2012
12 דרישות חובה למלגזות לשנה הקלנדארית 2012
13 דרישות חובה למלגזות 2008-2011
14 דרישות חובה לציוד מכני הנדסי 2008-2011

על סדר היום

חמישי, 27 יולי 2017
החלפת לוחית רישוי פגומה
משרד התחבורה, אגף הרכב ושירותי תחזוקה מבקש להביא לידיעת הציבור על החלפת לוחית רישוי פגומה.
קרא עוד...החלפת לוחית רישוי פגומה
שני, 17 יולי 2017
תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם הוראת נוהל שמטרתה להסדיר את התנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף לרכב הפטור מחובת רישום ורישוי, גרור, נתמך, טרקטור, טרקטור משא, מכונה ניידת (למעט עגורן נייד שהוא מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה משולבת שכושר ההרמה שלה עולה על 150 טון).
קרא עוד...תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
שלישי, 13 יוני 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
לאחרונה התקיים שימוע באגף הרכב ושירותי תחזוקה בשל חשש ממשי כי יבוא אישי של רכב לישראל נעשה באמצעות צד ג', שאיננו בעל רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 (להלן-חוק הרישוי).
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
שני, 22 מאי 2017
העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
החל מ- 01/06/2017, יוכל כל בעל ציוד מכני הנדסי לבצע את הפעולות הבאות: העברת בעלות, שעבוד, עיקול וביטול כלי צמ"ה במחוזות הרישוי באזור מגוריו.
קרא עוד...העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
חמישי, 02 מרץ 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
מטרתו של נוהל זה להסדיר את נושא הגבהת הרכבים עד ל- 50 מ"מ ותוקפו יחל מיום 01.03.2017.
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
למעלה