עמוד הבית - רכב ושירותי תחזוקה

מפעלי שירותי תחזוקה

						100_rehev.jpg
מפעלי שירותי התחזוקה (כגון: מוסכים, מכוני רישוי ושמאי רכב) נמצאים תחת פיקוח ובקרה של תחום שירותי התחזוקה באגף הרכב. למעוניינים להקים מפעל  לשירותי תחזוקה מפורט מידע על אופן קבלת הרשאות ורשיונות להקמת המפעל, כמו כן הנחיות, תקנים ונהלים הנדרשים ליישום בקרב מפעלים קיימים. למעוניינים להגיש תלונה כלפי מספקי שירותי התחזוקה מפורט מידע על אופן הגשת התלונה.
1 אישור הקצאת קרקעות להקמת מוסכים
2 הרשאת מפעל שירותי תחזוקה (מוסך)
3 תקני חובה למפעל שירותי תחזוקה
4 מתן רשיון להקמת מוסך מרכזי ומוסכי שירות ברשת היבואן
5 תעריפי בדיקת רישוי שנתי לרכב
6 הגשת תלונה כנגד מוסך/מכון רישוי
7 בדיקת רכב ע"י שמאי לאחר תאונה
8 טיפול בתלונות לקוח על שמאים
9 ערעור על גובה מחיר השומה (ועדת ערר - שמאים)
10 הוראות נוהל והנחיות מקצועיות למפעלי שירותי תחזוקה

על סדר היום

שני, 22 מאי 2017
העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
החל מ- 01/06/2017, יוכל כל בעל ציוד מכני הנדסי לבצע את הפעולות הבאות: העברת בעלות, שעבוד, עיקול וביטול כלי צמ"ה במחוזות הרישוי באזור מגוריו.
קרא עוד...העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
חמישי, 02 מרץ 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
מטרתו של נוהל זה להסדיר את נושא הגבהת הרכבים עד ל- 50 מ"מ ותוקפו יחל מיום 01.03.2017.
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
שני, 09 ינואר 2017
בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע על קיום בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב), התשע"ז-2016.
קרא עוד...בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
ראשון, 04 דצמבר 2016
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע כי חלה חובת תשלום אגרה כתנאי לבחינת בקשה לרישיון ליבוא אישי
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע כי חלה חובת תשלום אגרה כתנאי לבחינת בקשה לרישיון ליבוא אישי
חמישי, 03 נובמבר 2016
הנחיות לתהליך יבוא רכב מסחרי באופן מקוון
בתהליך החדש נעשה שימוש בטופס ממוחשב ובמערכת מסלול, באמצעות הטופס מגישים את הבקשה ליבוא, ובאמצעות המערכת ניתן לעקוב אחר סטטוס הבקשה ולראות את האישורים שניתנו לבקשה.
קרא עוד...הנחיות לתהליך יבוא רכב מסחרי באופן מקוון
למעלה