עמוד הבית - רכב ושירותי תחזוקה
עמוד הביתרישוי ופיקוחרכב ושירותי תחזוקהרכב המונע בגז פחמימני מעובה

רכב המונע בגז פחמימני מעובה

						100_rehev.jpg
בחלק זה רוכז המידע הדרוש לציבור בעלי הרכב המבקשים לייבא או להסב רכב להנעה בגפ"מ .ניתן למצוא את הבסיס החוקי להנעת רכב בגפ"מ ואת דרישות החובה הכוללות: דרישות מקצועיות , תשתיות , הכשרה ומדיניות אחזקה להפעלת כלי רכב חדשים המונעים בגפ"מ וכן להסבת כלי רכב להנעה בגפ"מ.
1 כלי רכב המונעים בגפ"מ
2 קבלת אישור ליבוא רכב חדש המונע בגפ"מ
3 קבלת אישור להסבת רכב להנעה בגפ"מ
4 נוהל הגשת בקשה להרשאת מפעל לשירותי תחזוקה לטיפול בכלי רכב המונעים בגפ"מ
5 נוהל הגשת בקשה ליבוא מערכות הסבה בגפ"מ
6 דרישות חובה להפעלת רכב חדש המונע בגפ"מ
7 דרישות חובה להסבת כלי רכב להנעה בגפ"מ
8 דרישות החובה להרשאת מפעל לשירותי תחזוקה לטיפול ברכב המונע בגפ"מ
9 תקני חובה למפעל לשירותי תחזוקה לטיפול בכלי רכב המונעים בגפ"מ
10 נהלים נוספים בנושא גפ"מ
11 תוכנית הכשרה לטיפול ברכב המונע בגפ"מ
12 מוסכים מורשים לטיפול במערכות גפ"מ

על סדר היום

שני, 22 מאי 2017
העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
החל מ- 01/06/2017, יוכל כל בעל ציוד מכני הנדסי לבצע את הפעולות הבאות: העברת בעלות, שעבוד, עיקול וביטול כלי צמ"ה במחוזות הרישוי באזור מגוריו.
קרא עוד...העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
חמישי, 02 מרץ 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
מטרתו של נוהל זה להסדיר את נושא הגבהת הרכבים עד ל- 50 מ"מ ותוקפו יחל מיום 01.03.2017.
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
שני, 09 ינואר 2017
בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע על קיום בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב), התשע"ז-2016.
קרא עוד...בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
ראשון, 04 דצמבר 2016
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע כי חלה חובת תשלום אגרה כתנאי לבחינת בקשה לרישיון ליבוא אישי
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע כי חלה חובת תשלום אגרה כתנאי לבחינת בקשה לרישיון ליבוא אישי
חמישי, 03 נובמבר 2016
הנחיות לתהליך יבוא רכב מסחרי באופן מקוון
בתהליך החדש נעשה שימוש בטופס ממוחשב ובמערכת מסלול, באמצעות הטופס מגישים את הבקשה ליבוא, ובאמצעות המערכת ניתן לעקוב אחר סטטוס הבקשה ולראות את האישורים שניתנו לבקשה.
קרא עוד...הנחיות לתהליך יבוא רכב מסחרי באופן מקוון
למעלה