עמוד הבית - רכב ושירותי תחזוקה
עמוד הביתאודותקבלת קהלאגף הרכב ושירותי תחזוקה

אגף הרכב ושירותי תחזוקה

						100_rehev.jpg
אחראי על ביצוע ויישום מדיניות שר התחבורה בכל הנושאים הקשורים לרכב מנועי, יבואו, יצורו, דרישות טכניות, מערכות התחזוקה, הסמכת מנהלים מקצועיים ושמאי רכב, פיקוח על יבוא, יצור ושיווק מוצרי תעבורה, הפעלת ניידות לבדיקות רכב, לרבות בדיקות עומס יתר ותקינות רכב משא, יבוא, רישום ובקרה על ציוד מכני הנדסי.  יוזם האגף שינויים, תוספות ועדכונים בחקיקה הקיימת וזאת בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות בתחום הרכב המנועי והתפתחות התקינה בארצות המתקדמות.
כתובת: רח' המלאכה 8 (בית נכסים) ת.ד. 57031 תל-אביב 61570 גוגל מפות  מפת המקום
1 תחום תקינה - קבלת קהל
2 תחום אנרגיה ודלקים - קבלת קהל
3 תחום שירותי תחזוקה - קבלת קהל
4 תחום הדרכה שמאים ופיתוח - קבלת קהל
5 תחום סחר, ייצור ויבוא חלקי חילוף לכלי רכב - קבלת קהל
6 תחום יבוא רכב - קבלת קהל
7 גף ציוד מכני הנדסי - קבלת קהל
8 מחלקת ניידות הבטיחות - קבלת קהל
9 יחידת מהנדס ראשי לרכב - קבלת קהל
10 הנהלת אגף הרכב

על סדר היום

שני, 17 יולי 2017
תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם הוראת נוהל שמטרתה להסדיר את התנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף לרכב הפטור מחובת רישום ורישוי, גרור, נתמך, טרקטור, טרקטור משא, מכונה ניידת (למעט עגורן נייד שהוא מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה משולבת שכושר ההרמה שלה עולה על 150 טון).
קרא עוד...תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
שלישי, 13 יוני 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
לאחרונה התקיים שימוע באגף הרכב ושירותי תחזוקה בשל חשש ממשי כי יבוא אישי של רכב לישראל נעשה באמצעות צד ג', שאיננו בעל רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 (להלן-חוק הרישוי).
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
שני, 22 מאי 2017
העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
החל מ- 01/06/2017, יוכל כל בעל ציוד מכני הנדסי לבצע את הפעולות הבאות: העברת בעלות, שעבוד, עיקול וביטול כלי צמ"ה במחוזות הרישוי באזור מגוריו.
קרא עוד...העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
חמישי, 02 מרץ 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
מטרתו של נוהל זה להסדיר את נושא הגבהת הרכבים עד ל- 50 מ"מ ותוקפו יחל מיום 01.03.2017.
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
שני, 09 ינואר 2017
בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע על קיום בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב), התשע"ז-2016.
קרא עוד...בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
למעלה