עמוד הבית - רכב ושירותי תחזוקה

יבוא מסחרי של כלי רכב

						100_rehev.jpg
המאמץ העיקרי של אגף הרכב ושירותי תחזוקה  מתרכז בפעולותיו הכוללות למניעת תאונות דרכים. למבנה הרכב ותקינותו השפעה ישירה על הבטיחות, היעילות המשקית ואיכות הסביבה. לכן, מקפיד האגף על כך שהרכב אשר יגיע ארצה אכן יענה על כל התקנים ודרישות החובה . בחלק זה מוצג תדריך לנוחיות המבקשים לייבא רכב לארץ, במסגרת יבוא מסחרי.תדריך זה מפרט את השיטות והנוהלים בהתאם לדרישות החובה שנקבעו ליבוא מסחרי ומדריך את הנוגע בדבר בכל הליכי היבוא.
1 הגשת בקשה ליבוא רכב בכמות מסחרית
2 תהליך מתן אישור ליבוא דגמי אב-טיפוס למבקש להיות יבואן רכב
3 נוהל יבוא רכב תפעולי
4 נוהל יבוא רכב בכמות מסחרית
5 נוהל ליבוא רכב על-ידי יבואן מורשה שלא מארץ חברת האם
6 נוהל להעברת סוכנות יבוא רכב מיבואן ליבואן
7 נוהל לפתיחה מחדש של סוכנות רכב מתוצר שהופסק יבואו במשך תקופה
8 יבוא זמני של רכב בכמות מסחרית
9 התליית רשיון יבוא רכב
10 תנאים למכירת רכב ומוצרי תעבורה על-ידי יבואן או מורשהו
11 חובות היבואן במקרה שהרכב שמכר ניזוק לפני שנמסר לקונה
12 יבוא מיוחד לצורכי מחקר ופיתוח

על סדר היום

שני, 17 יולי 2017
תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם הוראת נוהל שמטרתה להסדיר את התנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף לרכב הפטור מחובת רישום ורישוי, גרור, נתמך, טרקטור, טרקטור משא, מכונה ניידת (למעט עגורן נייד שהוא מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה משולבת שכושר ההרמה שלה עולה על 150 טון).
קרא עוד...תנאים לקבלת רישיון יבואן ישיר או עקיף
שלישי, 13 יוני 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
לאחרונה התקיים שימוע באגף הרכב ושירותי תחזוקה בשל חשש ממשי כי יבוא אישי של רכב לישראל נעשה באמצעות צד ג', שאיננו בעל רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי סעיף 68 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 (להלן-חוק הרישוי).
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם את עיקרי החלטת שימוע שהתקיים לאחרונה בנושא יבוא אישי של רכב לישראל
שני, 22 מאי 2017
העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
החל מ- 01/06/2017, יוכל כל בעל ציוד מכני הנדסי לבצע את הפעולות הבאות: העברת בעלות, שעבוד, עיקול וביטול כלי צמ"ה במחוזות הרישוי באזור מגוריו.
קרא עוד...העברת הטיפול בהעברת בעלות, עיקול, שעבוד וביטול כלי צמ"ה
חמישי, 02 מרץ 2017
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
מטרתו של נוהל זה להסדיר את נושא הגבהת הרכבים עד ל- 50 מ"מ ותוקפו יחל מיום 01.03.2017.
קרא עוד...אגף הרכב ושירותי תחזוקה מפרסם נוהל הגבהת רכבים עד 50 מ"מ
שני, 09 ינואר 2017
בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
אגף הרכב ושירותי תחזוקה מודיע על קיום בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי לפי תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב), התשע"ז-2016.
קרא עוד...בחינות לקבלת רישיון לתיווך ביבוא אישי
למעלה