תחבורה אווירית
עמוד הביתתחבורה אוויריתק.א.ל קווי אוויר למטען

ק.א.ל קווי אוויר למטען בע"מ

ק.א.ל הוקמה במטרה לעודד את היצוא החקלאי מישראל, התפתחה במהירות והרחיבה את פעילותה לתחומים נוספים. בשנים האחרונות החברה מתמודדת עם אתגרים חדשים בענף הדינמי והתחרותי של הובלת מטענים באוויר.

טיס - קובץ חוקים ותקנות
הנוסח הרשמי של חקיקת התעופה העדכנית בישראל. חקיקה ראשית וחקיקת משנה
פרסום מידע תעופתי פנים ארצי
פמ''ת -פרסום מידע תעופתי פנים ארצי
עלון מידע כושר אווירי
AIB - עלון מידע כושר אווירי

 

UNAPPROVED PARTS NOTIFICATION
UPN - עדכן את בעלי המטוסים , המפעילים ומכוני הבדק על חלקים תעופתיים המופצים בעולם ושהם אסורים לשימוש תעופתי
פרסומים בנושא בטיחות טיסה
לקט - פרסומים בנושא בטיחות טיסה יוצא לאור ע"י רשות שדות התעופה בישראל ומשרד התחבורה
למעלה