תחבורה אווירית

עבר ועתיד

לאחר כיבוש הים והיבשה, פנה האדם אל האתגר הקשה מכולם: האוויר. עד לפני כמאתיים שנה, לא היו ברשותו הידע המדעי והטכנולוגיה הנדרשת לכך. ואולם מרגע שהתרומם כלי הטיס המגושם של האחים רייט מן הקרקע, המריא הענף "במהירות הסילון"

טיס - קובץ חוקים ותקנות
הנוסח הרשמי של חקיקת התעופה העדכנית בישראל. חקיקה ראשית וחקיקת משנה
פרסום מידע תעופתי פנים ארצי
פמ''ת -פרסום מידע תעופתי פנים ארצי
עלון מידע כושר אווירי
AIB - עלון מידע כושר אווירי

 

UNAPPROVED PARTS NOTIFICATION
UPN - עדכן את בעלי המטוסים , המפעילים ומכוני הבדק על חלקים תעופתיים המופצים בעולם ושהם אסורים לשימוש תעופתי
פרסומים בנושא בטיחות טיסה
לקט - פרסומים בנושא בטיחות טיסה יוצא לאור ע"י רשות שדות התעופה בישראל ומשרד התחבורה
למעלה