תחבורה אווירית

התעופה בישראל

כבר מראשית דרכה צמחה בישראל תעופה אזרחית בסטנדרט בינלאומי גבוה ביותר - בין השאר בזכות רמתה הגבוהה של התעופה הצבאית והצרכים הביטחוניים הבוערים. בתחילת המאה ה-21 עובר ענף התעופה שינויים מהותיים אשר יצעידו אותו לשלב הבא בהתפתחותו.

טיס - קובץ חוקים ותקנות
הנוסח הרשמי של חקיקת התעופה העדכנית בישראל. חקיקה ראשית וחקיקת משנה
פרסום מידע תעופתי פנים ארצי
פמ''ת -פרסום מידע תעופתי פנים ארצי
עלון מידע כושר אווירי
AIB - עלון מידע כושר אווירי

 

UNAPPROVED PARTS NOTIFICATION
UPN - עדכן את בעלי המטוסים , המפעילים ומכוני הבדק על חלקים תעופתיים המופצים בעולם ושהם אסורים לשימוש תעופתי
פרסומים בנושא בטיחות טיסה
לקט - פרסומים בנושא בטיחות טיסה יוצא לאור ע"י רשות שדות התעופה בישראל ומשרד התחבורה
למעלה