תחבורה אווירית
עמוד הביתתחבורה אוויריתרשות שדות התעופה

רשות שדות התעופה

רשות שדות התעופה היא תאגיד סטטוטורי הממונה על ניהול, פיתוח, תכנון ותפעול שדות התעופה, התעבורה האווירית האזרחית ומעברי הגבול היבשתיים של ישראל.

טיס - קובץ חוקים ותקנות
הנוסח הרשמי של חקיקת התעופה העדכנית בישראל. חקיקה ראשית וחקיקת משנה
פרסום מידע תעופתי פנים ארצי
פמ''ת -פרסום מידע תעופתי פנים ארצי
עלון מידע כושר אווירי
AIB - עלון מידע כושר אווירי

 

UNAPPROVED PARTS NOTIFICATION
UPN - עדכן את בעלי המטוסים , המפעילים ומכוני הבדק על חלקים תעופתיים המופצים בעולם ושהם אסורים לשימוש תעופתי
פרסומים בנושא בטיחות טיסה
לקט - פרסומים בנושא בטיחות טיסה יוצא לאור ע"י רשות שדות התעופה בישראל ומשרד התחבורה
למעלה