תחבורה אווירית
עמוד הביתתחבורה אוויריתשדות תעופה פנים-ארציים

שדות תעופה פנים-ארציים

רשות שדות התעופה מפעילה ומפתחת את שדות התעופה הפנים-ארציים, שחלקם משמשים גם לטיסות בינלאומיות.
התעופה הפנים-ארצית בישראל מורכבת ברובה מטיסות נופש לאילת ומטיסות פרטיות, ומושפעת לפיכך מהמצב הכלכלי. לאחר מספר שנים של האטה, נכרת מגמת עלייה בפעילות: בשנת 2007 נרשם גידול של 7% לעומת השנה שחלפה, עם 2.3 מיליון נוסעים וכ-129 אלף טיסות פנים-ארציות. נוסף על שדות התעופה הפנים-ארציים, מתבצע נתח נכבד של טיסות הפנים מנתב"ג, נמל התעופה הבינלאומי של ישראל, שבו ניתן להפעיל מטוסים גדולים אשר אינם יכולים להמריא ולנחות בשדה דב. בשנת 2007 עברו בנמל 422.1 אלף נוסעים פנים-ארציים, רובם בטיסות לאילת.

טיס - קובץ חוקים ותקנות
הנוסח הרשמי של חקיקת התעופה העדכנית בישראל. חקיקה ראשית וחקיקת משנה
פרסום מידע תעופתי פנים ארצי
פמ''ת -פרסום מידע תעופתי פנים ארצי
עלון מידע כושר אווירי
AIB - עלון מידע כושר אווירי

 

UNAPPROVED PARTS NOTIFICATION
UPN - עדכן את בעלי המטוסים , המפעילים ומכוני הבדק על חלקים תעופתיים המופצים בעולם ושהם אסורים לשימוש תעופתי
פרסומים בנושא בטיחות טיסה
לקט - פרסומים בנושא בטיחות טיסה יוצא לאור ע"י רשות שדות התעופה בישראל ומשרד התחבורה
למעלה