תחבורה אווירית
עמוד הביתתחבורה אוויריתמסופי הגבול היבשתיים

מסופי הגבול היבשתיים

בחוק הרשות נקבע כי רשות שדות התעופה תהייה אחראית גם למעברי הגבול היבשתיים של ישראל. למימון הפעלת המסופים אחראי משרד האוצר, ומרבית הפעילות ממומנת באמצעות גביית אגרות מעבר וממקורות הכנסה נוספים. ב-1995 חתמו רש"ת וממשלת ישראל על הסכם למתן "רשת ביטחון" לרשות.
מאז 1980 נמסרו לניהולה של הרשות מסופי מעבר אלה:
  • בגבול עם מצרים: מסופי טאבה, ניצנה, כרם שלום ורפיח
  • בגבול עם ירדן: מסופי אלנבי, נהר הירדן ויצחק רבין (ערבה)
  • במעבר לשטחי הרשות הפלסטינית: מסוף קרני המיועד למעבר מטענים.

טיס - קובץ חוקים ותקנות
הנוסח הרשמי של חקיקת התעופה העדכנית בישראל. חקיקה ראשית וחקיקת משנה
פרסום מידע תעופתי פנים ארצי
פמ''ת -פרסום מידע תעופתי פנים ארצי
עלון מידע כושר אווירי
AIB - עלון מידע כושר אווירי

 

UNAPPROVED PARTS NOTIFICATION
UPN - עדכן את בעלי המטוסים , המפעילים ומכוני הבדק על חלקים תעופתיים המופצים בעולם ושהם אסורים לשימוש תעופתי
פרסומים בנושא בטיחות טיסה
לקט - פרסומים בנושא בטיחות טיסה יוצא לאור ע"י רשות שדות התעופה בישראל ומשרד התחבורה
למעלה