תחבורה אווירית
עמוד הביתתחבורה אוויריתאל על נתיבי אוויר לישראל

אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ

חברת התעופה הלאומית של ישראל יותר מיובל שנים, אשר תרמה רבות להתפתחות כלכלתה וקשריה הבינלאומיים של המדינה, מימיה הראשונים ועד למאה ה-21. כיום, לאחר הפרטתה, עומדת החברה לפני אתגרים חדשים - והזדמנויות חדשות.

טיס - קובץ חוקים ותקנות
הנוסח הרשמי של חקיקת התעופה העדכנית בישראל. חקיקה ראשית וחקיקת משנה
פרסום מידע תעופתי פנים ארצי
פמ''ת -פרסום מידע תעופתי פנים ארצי
עלון מידע כושר אווירי
AIB - עלון מידע כושר אווירי

 

UNAPPROVED PARTS NOTIFICATION
UPN - עדכן את בעלי המטוסים , המפעילים ומכוני הבדק על חלקים תעופתיים המופצים בעולם ושהם אסורים לשימוש תעופתי
פרסומים בנושא בטיחות טיסה
לקט - פרסומים בנושא בטיחות טיסה יוצא לאור ע"י רשות שדות התעופה בישראל ומשרד התחבורה
למעלה